Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Hevenu Szalom Alehem - A pokój niech będzie z nami!
Tą piosenką zapraszamy do modlitwy o pokój.
Bądźmy ludźmi pokoju, módlmy się o pokój.
W nagraniu wykorzystano słowa Psalmu 122.

Piosenka w wykonaniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi; Wspólnota Postulatu w Polsce.

 

Pray for peace
Modlitwa o pokój
Orare pro pace
Prière pour la paix
Mолитва за мир
Mолитва о мире
Molitev za mir
Molitva za mir
Gebet für Frieden
Imádság a békéért
Alsalat min 'ajl alsalam

Słowa o czekającej mnie drodze towarzyszą mi od samego początku mojego bycia w Zgromadzeniu, od pierwszego dnia skupienia. Wyruszyłam w drogę z Nim, a po drodze odkryłam, że On jest tą Drogą. Gdy w czerwcu 2023 r. rozpoczynałam Emaus wiedziałam do czego mnie prowadzi, lecz nie wiedziałam jak będzie wyglądał ten etap drogi. Dziś mogę powiedzieć, że ten czas pozwolił mi świadomie wypowiedzieć słowa, które wyrażają moje pragnienie oddania życia Bogu na zawsze.

Słowo, którym Pan powołał nas do szczególnej bliskości z sobą jest lampą, która prowadzi nas i podtrzymuje każdego dnia. Każda z nas przechowuje i pielęgnuje je w sercu, jako wypowiedziane tylko do niej. Ono sprawiło, że zdecydowałyśmy się iść drogą powołania, za Jego głosem. Pan dał nam również Słowo dla naszej „trójki” już na dzień obłóczyn, przyjęłyśmy je także na dzień naszych I ślubów: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)

Dnia 9 lipca br. w Lublinie, siostry postulantki: Danusia Pniewska i Weronika Goździcka, rozpoczęły ważny etap życia zakonnego - Nowicjat.

Jego widocznym znakiem jest przyjęcie habitu i welonu. Siostry otrzymują również Konstytucje Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz Regułę św. Franciszka.

Od roku 1987 Księża Misjonarze Saletyni organizują spotkania dla młodzieży z polskich parafii, w których posługują. Miejscem spotkań wybrano kolebkę kultu Matki Bożej Płaczącej – Dębowiec k. Jasła, gdzie mieści się Sanktuarium, dom zakonny oraz dom rekolekcyjny.

Rekolekcyjne Spotkanie Młodych - Max Festiwal rozpoczął swoje istnienie w 2009 r. Od początku przyświecała mu idea zdobycia dla Niepokalanej jak najwięcej młodych dusz.

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” Ga 5,1

XIX Spotkanie Młodzieży Mariańskiej

Wyjazdem na Marianki do Góry Kalwarii rozpoczęłyśmy z postulantkami: Kasią Sławińską i Justyną Różańską sezon zaangażowań wakacyjnych. Organizowane przez Księży Marianów spotkanie młodzieży odbyło się w dniach 19-21 maja br. i zgromadziło około 200 osób z parafii mariańskich z całej Polski. Razem z nami z Lublina pojechały też dwie wolontariuszki ze Schroniska dla Nieletnich w Dominowie - Natalia i Ola. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: "Wolność? Kocham!", a jego czas był przepełniony świadectwami, uwielbieniem i modlitwą. Nie zabrakło też wspólnej zabawy i dzielenia wiarą.

WIOSENNY ZJAZD JUNIORATU

Tegoroczny wiosenny zjazd juniorystek odbył się w Zakopanem. Choć był krótki, to obfitował w bogate treści, dzielenia i spotkania - czas rozciągnął się na miarę naszych potrzeb.

„Nie ma GO tu, zmartwychwstał!”

Chrystus Zmartwychwstał! Z Jego pustego grobu powstała nadzieja – nadzieja żywa – zatriumfowało życie, światłość, prawda…Bóg pragnie odradzać nasze serca ku żywej nadziei. To, co nadaje sens naszemu życiu i wyznacza cel, to życie w nadziei zbawienia, życia wiecznego oraz zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Z okazji radosnych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową życzymy udziału we wszystkich łaskach Zmartwychwstałego Pana!

Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

"(...) Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa w góry. (...) 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom naszej strony internetowej, życzymy głębokich duchowych przeżyć, świąt radosnych, spokojnych i pięknych. Niech Jezus Chrystus Słowo Wcielone zamieszka między Wami, napełniając Wasze serca miłością, pokojem i radością. Niech znajduje zawsze w Waszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie Wam udzielić.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z serca życzą,

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

W pierwszej połowie listopada siostry juniorystki spotkały się w dwóch nieco nierównych grupach (11 i 4) na jesinnym zjeździe. Już po raz kolejny ciepło przyjęła nas wspólnota sióstr w Zakopanem. Tematyka zjazdu krążyła wokół tegorocznej Kapituły Generalnej. Siostra Beata Stachowska przybliżyła nam w szerokim spojrzeniu drogę DO, przedstawiając historię i przegląd poprzednich kapituł naszego Zgromadzenia.

«Wielbi dusza moja Pana… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. » (Łk 1, 46.49)

Słowa te widniały na moim zaproszeniu na śluby i na dekoracji w kościele, słowa te również noszę w moim sercu - sercu wypełnionym wdzięcznością i radością. Uwielbiam Pana za wielką łaskę i dar ślubów wieczystych, za Jego miłość i wierność, za moje Siostry i nasze Zgromadzenie. I dziękuję Bogu za zaufanie jakim mnie obdarzył, za łaskę, którą prowadził mnie każdego dnia, za to, że doprowadził mnie aż dotąd…

Kiedy pomyślę o moich ślubach, moje serce bije inaczej. Inaczej to znaczy jak? Chyba nie potrafię tego dobrze nazwać. Tego dnia doświadczyłam Jego obecności - to ogromna tajemnica, tak to czytam. Doświadczyłam Jego Miłości, a w sobie miałam wiele pokoju i radości.

W lipcu bieżącego roku przeżywałyśmy letni zjazd junioratu w Budapeszcie. Tematem naszego spotkania był jeden z punktów z Planu Prowincji: „Aby nasza obecność stawała się bardziej franciszkańska”. Różne osoby dołożyły swoją cegiełkę do budowania tego czasu. Jedną z takich osób był ksiądz Kajetan Jakubowski, który przybliżył mam czasy świętego Franciszka. Przez kolejne dni towarzyszyły nam siostry ze wspólnoty z Budapesztu.

Obchody Jubileuszowe odbywały się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Łabuniach w dniach 29.06. oraz 1.07. 2022 r. Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się w środę 29.06. br. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dokładnie w rocznicę 100-lecia przybycia sióstr FMM do Łabuń. Dziękczynna Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka, biskupa zamojsko-lubaczowskiego.

W Kalwarii Pacławskiej pod Przemyślem trwa 35 Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM). Bierze w nim udział około siedmiuset osób z całej Polski. Również uczestniczy w nim 6 sióstr FMM: nowicjuszka Emilia Wojtczak, nowicjuszka Kasia Jabłońska, nowicjuszka Sylwia Igras oraz s. Jana Chop, s. Sylwia Zachariasik, s. Sylwia Stelmach.

29 czerwca - 100 lat obecnosci Sióstr FMM w Łabuniach!

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z Hymnem Jubileuszowym  - z okazji 100 rocznicy przybycia sióstr FMM do Polski, wykonanym przez nasze siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.

Czyli moje spojrzenie przez wolontariackie okno

Od dwóch tygodni dokładam starań, aby czynnie włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy uchodźcom przybywającym z ogarniętej wojną Ukrainy. W Siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie znalazłam możliwości, aby wykorzystać moje chęci i moją energię do służenia najbardziej potrzebującym ludziom w obecnej chwili. Już pierwszego dnia spotkałam tam S. Victorię Gaa, Misjonarkę Afryki z Ghany.

SYNOD 2022

Komunia i uczestnictwo i misja

Na początku Synodu, otworzyła się droga w tym umiłowanym i niekochanym Kościele, który tworzymy w Twoim Ciele, Panie... W sercu naszego udręczonego świata, w jego dezorientacji, gdzie wiara słabnie i tonie w mirażach niosących śmierć, przyjdź Panie Jezu!

Przyjdź, weź nas i złącz nas ściśle w powiewie Twojego Ducha Miłości.

na 100-lecie naszej obecnosci w Polsce

Jak historia głosi, w parku łabuńskim stała droga Krzyżowa „od zawsze”. Rozpoczynała się od Kurhanu Poległych w Walce o Wolność Ojczyzny 1863 a kończyła na łabuńskim cmentarzu. Łączyła ludzkie cierpienia z Jezusowymi i pozwalała wierzyć w Zmartwychwstanie. Ilu ludzi nią przeszło? Ilu sercom dała nadzieję? Ile modlitw popłynęło ku niebu wraz z przechodzeniem od stacji do stacji? Tylko Bóg wie i tylko On te modlitwy rozumie.

Z wielką radością i wdzięcznością patrzę na dzień moich ślubów wieczystych, na piękną uroczystość i wspólne świętowanie. Doświadczyłam tyle łask, piękna i dobra od Boga i ludzi. Doświadczyłam dużo radości i pokoju, które mnie umacniają w drodze za Chrystusem na wzór Maryi i św. Franciszka. Bogu niech będą dzięki.

Miałam ogromną łaskę i radość 30 października w Łabuniach złożyć śluby wieczyste. Jak opisać to wydarzenie, które dla mnie samej jest też pewną tajemnicą, wydarzeniem, wobec którego słowa wydają się zbyt płytkie, nieociosane…

Nasze postulantki:  Emilia, Katarzyna i Sylwia przeszły na kolejny etap formacji czyli do nowicjatu.

31 sierpnia 2021 r. odbyły się w naszym domu w Lublinie obłóczyny.

Dziękujemy za dar powołań, jest to ogromna łaska.

… „oddaję się bez reszty Bogu Ojcu na wzór Maryi i świętego Franciszka..” (Z formuły profesji zakonnej FMM)

W wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na ręce Siostry Przełożonej Prowincjalnej, Marzeny Dzikowskiej, fmm w naszym domu zakonnym w Łabuniach k. Zamościa, dwie siostry nowicjuszki: Mirosława Ochlak i Anna Zając, pragnąc oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę, złożyły swoje PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na trzy lata.

Ostatnie dni były dla całej naszej prowincji bardzo znaczące. Wiele z nas zaangażowało się - jeśli nie osobiście, to modlitewnie czy przez transmisję on-line - w wydarzenia, które miały miejsce w Częstochowie, a które złączyły nas duchowo. 29 maja 2021 roku zgromadziliśmy się u stóp Pani Jasnogórskiej, aby zainaugurować Rok Jubileuszowy 100-lecia obecności Franciszkanek Misjonarek Maryi w Polsce.

 

 

Kochani, zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie !

 

ZAPROSZENIE I PROGRAM UROCZYSTOŚCI - (czytaj pdf file)

 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021
„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Dnia 8 stycznia 2021 r nasza wspólnota fmm w Celje w Słowenii obchodziła swoje dziesięciolecie. Ze względu na epidemię tradycyjne świętowanie nie mogło mieć miejsca, dlatego wybrałyśmy inny sposób. Poprosiłyśmy parafian i braci kapucynów o nagranie krótkich filmików o nas. W ten sposób powstał kilkuminutowy film, który możecie obejrzeć (link poniżej). Oczywiście na mszy świętej, przy której byli obecni nasi przyjaciele i dobrodzieje dziękowałyśmy Bogu i wszystkim tym, którzy towarzyszyli nam w ciągu ostatnich 10 lat. Na te okazję przygotowałyśmy także kolaż zdjęcia, które rozdałyśmy zebranym. Agapa była możliwa jedynie w wąskim gronie naszych braci kapucynów. Ale co się odwlecze to nie uciecze, dlatego świętowanie przy stole z parafianami jeszcze przed nami.

6 stycznia obchodzona jest w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifaniai), zwana popularnie Świętem Trzech Króli nasze misyjne Zgromadzenie świętuje 147 rocznicę narodzin.

Pokłon magów-mędrców, których do Jezusa przywiodła nowa gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat, kosmos został poruszony narodzeniem Chrystusa, a poganie również oddali Mu cześć. Dary, które złożyli: złoto, kadzidło i mirrę, symbolizują godność królewską, kapłańską i prorocką Jezusa.

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem..”

Niezwykła jest ta święta noc. W ciszy i ubóstwie przychodzi Bóg. W ubogiej stajence spełnia się obietnica Boga Ojca. Tej nocy poznaliśmy, jak bardzo Bóg jest bliski człowiekowi i jak bardzo Mu zależy na każdym z nas. Jezus Zbawiciel zamieszkał między nami, by uwolnić nas od tego co mroczne i pozbawione życia, by oświecić wszystkie ciemne zakątki naszego życia.

Ostatnie dni roku liturgicznego a także Adwent charakteryzuje oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. Trzy słowa ostatnich dni roku liturgicznego: Bądźcie uważni! czuwajcie! módlcie się! - stanowią fundamentalną wskazówkę do tego, jak przeżywać czas Adwentu.

Adwent czasem czuwania

Adwent prowadzi do głębszej świadomości życia w czasie: Czas jest krótki!

"Czuwajcie" - to słowo jest kluczowe dla całego czasu adwentowego. Wskazuje na postawę, którą powinniśmy się zająć w swoim życiu. Mamy czuwać. Czuwać dlatego, że czekamy, na przyjście Zbawiciela. On przyjdzie jeszcze dziś do Ciebie...

Dziękujemy, że możemy się spotkać…

Młode siostry z całej prowincji (razem z nowo upieczonymi juniorystkami) spotkałyśmy się na dwóch zjazdach. Pierwszy był w Łabuniach w lecie, a drugi jesienny, miał być w Zakopanem, ale COVID-19 zmienił nam plany i w dwóch grupach spotkałyśmy się przez Skypa (wierzymy, że Opatrzność Boża to sprawiła).

Dla naszych przyjaciół i każdemu komu bliski jest święty Franciszek piosenka od FMM „ Stare słowa”, ale z nieznaną dotąd melodią niech zabrzmią w nas na nowo.. i inspirują nasze życie…

Dobry Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju... śpiewaj z nami i módl się z nami :) Niech słowa piosenki inspirują nas...!

Wspólna modlitwa, wspólnota braci i sióstr w Panu, radosny śpiew, skwar słoneczka, trud drogi i obolałe stopy – to właśnie pielgrzymowanie do Matki na Jasną Górę. Chwała Panu za tegoroczny dar pielgrzymowania z Pielgrzymką Zamojsko – Lubaczowską na Jasną Górę! Wspaniale było móc przeżywać Eucharystię we wspólnocie pielgrzymkowej i dzielić się swoją radością z braćmi i siostrami w drodze. Dziękuję za wszelkie dobro!

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. J 17, 21

Pielgrzymka z Iławy do Częstochowy w dniach 30.07-11.08 była dla mnie niezwykłym doświadczeniem z kilku względów.

"W ślad za Chrystusem, za łaską Ducha Świętego, oddaję się bez reszty Bogu Ojcu, na wzór Maryi i świętego Franciszka (...)".

Dziś błogosławimy Pana za nasze trzy siostry, które złożyły I śluby w naszym domu w Łabuniach: Ana Šuštar (Słowienia), Anastazja Koleynik (Rosja) i Lidia Piecyk (Polska). Eucharystię celebrował bp Franc Šuštar, wujek s. Any.

Kochane Siostry, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem i Wam błogosławi.

"Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca".
(Iz 43, 2-3)

COVID-19 ? rzeczywistość, którą można porównać do wody lub ognia- żywiołów, wobec których człowiek jest bezradny i zagubiony. Pomimo rozwiniętej nauki i techniki zagrożenie życia stało się realne i pojawił się naturalny w tej sytuacji lęk.

Jak Maryja urzeczona bezinteresownym darem Boga wsłuchująca się i zachowująca Słowo, wychodząca naprzeciw potrzebom innych (...) oddajemy z całą miłości gotowością całą swoja istotę Bogu w wierze i pokornej służbie, aby Duch Święty dokonał w nas dzieła Ojca.

Wolontariat "Odzyskać Młodość" - Lublin

W ostatnich miesiącach wokół nas jak również w świecie dokonały się zmiany, których nawet trudno by było sobie wcześniej wyobrazić. Nagle to co do tej pory było dla nas tak "normalne i oczywiste" raptownie stało się "inne". Każdy człowiek i społeczeństwo musiało odnaleźć swoje drogi codzienności, aby kontynuować życie. Było i jest to również wyzwanie dla nas i całego Kościoła. W naszych Konstytucjach czytamy: "Bóg stawia nam wymagania poprzez znaki czasu; dlatego jesteśmy uważne na potrzeby zmieniającego się świata, na wezwania i pilne potrzeby Kościoła powszechnego i lokalnego, aby odpowiedzieć na nie zgodnie z naszym charyzmatem."

Parabola o dwóch sługach a życie w lubelskiej wspólnocie

Pandemia wirusa zaskoczyła nas wszystkich. Nikt, nawet posiadacz dużej wyobraźni, nie mógł przewidzieć takiego życia, jakie jest teraz naszym udziałem. Ta nowa sytuacja wzbudziła w każdej z nas inne uczucia. Czasem było to niedowierzanie: ? Czy to możliwe, żeby to była prawda?? Czasem lęk i strach przed chorobą, a może nawet przed śmiercią?...

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kolędowania u sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie z dziećmi ze scholki "Planeta Boga", z sąsiadami i przyjaciółmi.

List Apostolski Ojca Świętego Franciszka "Admirabile signum", o znaczeniu i wartości żłóbka.

1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka.

8 grudnia 2019 w naszym domu w Lublinie podczas wieczornej modlitwy Nieszporami, trzy młode kobiety zostały przyjęte do Postulatu.
Kochane siostry, witamy was z radością w naszym Zgromadzeniu FMM. Niech Maryja otacza was Swoją opieką i obroną, byście odważnie, tak jak Ona, wsłuchane w Słowo wypełniały z radością wolę naszego Ojca.

 ?Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego?

W niedzielę 27 października 2019 podczas uroczystych nieszporów s. Małgorzata Książek, fmm przekazała urząd Przełożonej Prowincjalnej s. Marzenie Dzikowskiej, fmm. Siostry ze wspólnoty warszawskiej oraz niektóre siostry z pobliskich wspólnot - z Piastowa, z Okuniewa, oraz Lublina przybyły do Domu Prowincjalnego, by wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu.

 

23 września w Łabuniach odbyło się uroczyste poświęcenie Izby Pamięci Błogosławionego Stanisława Starowiejskiego. Dokonał tego biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej - Mariusz Leszczyński po uroczystej Eucharystii w kaplicy sióstr, która zgromadziła wielu zacnych gości - kapłanów i przedstawicieli rodzin Szeptyckich i Starowiejskich. Przybyło też wiele sióstr z innych domów, ich przyjaciół i osób zaangażowanych w przygotowanie Izby.

Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu (mieszkańcy Budapesztu), bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela! (Iz 12,4-6)

Czasami Pan Bóg daje okazję, da taki dzień, byśmy mogli pamiętać. Nie tylko spotkać się od czasu do czasu, ale zapisać wszystkie wydarzenia z naszej historii, dzięki którym  dzisiaj jesteśmy i gdzie dokładnie jesteśmy, i możemy popatrzyć na nasza rzeczywistość.

Pan mnie posyła i niejednokrotnie zaskakuje mnie tym dokąd mnie posyła i jakie zadanie mi powierza.

W modlitwie na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny papież Franciszek modli się słowami: "przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła". Dalej w  modlitwie skierowanej do każdej i każdego Papież zaprasza, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa.

W znanej modlitwie franciszkańskiej są trochę inne słowa, ale ponieważ nasze życie pełne jest paradoksów, jak pełna ich jest Ewangelia, to i te dwa zdania tylko pozornie są sprzeczne.

Prawdziwości tego pierwszego (biorąc, dajemy) doświadczyłyśmy tak szczególnie w czasie tegorocznej pielgrzymki do Częstochowy. Wyruszyłyśmy z Warszawską Akademicką Pielgrzymką Metropolitarną 5 VIII, do Częstochowy doszłyśmy 14 VIII.

W maju br. dana mi była łaska uczestniczyć w Pielgrzymce śladami Marii od Męki Pańskiej i św. Franciszka z Asyżu. Była ona pięknym doświadczeniem międzynarodowości naszego Zgromadzenia, wspólnej modlitwy i dzielenia się. Nasze powołanie to niezwykły skarb złożony w sercu każdej z nas. Czas pielgrzymowania pozwolił nam odkrywać go na nowo. Niesamowite było to, że wszędzie był nasz dom ? w Rzymie, w Grottaferrata, w Asyżu, w San Remo, w Paryżu, w Chatelets i w Nantes. Wszędzie czułyśmy się jak w domu, doświadczając wielkiej życzliwości i pomocy sióstr mimo zdarzających się barier językowych.

"Duch Święty posyła nas" - pod takim hasłem 8 czerwca w Pliszczynie odbył się V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci oraz animatorzy, rodzice i duszpasterze. W Kongresie łącznie wzięło udział ok. 600 osób.

Spotkanie przygotowane zostało przez Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej: delegata ds. misji i dyrektora PDM ks. Wojciecha Rebetę oraz siostrę Irenę Karczewską FMM. Wielkie święto misyjne w wigilię Pięćdziesiątnicy przygotowało dzieci do podjęcia zaangażowania misyjnego przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Przybyliśmy, zobaczyliśmy, uczestniczyliśmy, tańczyliśmy, obmodliliśmy i pod rybą lednicką wreszcie przeszliśmy!

Tak można w jednym skrócie ująć minione wydarzenie Lednica 2019. Wszystko rozpoczęło się zbiórką przy autokarze o 1.00 w nocy w sobotę 1 czerwca. Około 7.50 zawitaliśmy na pola lednickie. Przy lekkim ścisku grup oczekujących na wejście udało nam się zająć dobry sektor B, blisko głównej alei i dobrym widokiem na ołtarz i scenę.

"Mój szkolny kolega z misji"

Uczniowie kilkunastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali laureatami osiemnastej edycji Konkursu "Mój szkolny kolega z misji", poświęconego w tym roku misyjnemu nauczaniu św. Jana Pawła II. Gala wręczenia nagród odbyła się w czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego i Duszpasterstwa Polonijnego.

W dniach 1-3 maj 2019 w Lublinie odbyło się spotkanie Rady Prowincjalnej Poszerzonej, w której uczestniczyły: Siostra Prowincjalna wraz z siostrami Rady Prowincjalnej, przełożone wspólnot oraz ekonomka i sekretarka Prowincjalna.

Czas spotkania Poszerzonej Rady, był dla sióstr czasem szczególnym dla rozeznawania i poszukiwania Bożej woli, pogłębienia jedności, wzajemnej współpracy oraz czasem na formację.

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych"
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał?     Łk 24, 5b-6a

Chrystus Zmartwychwstał  i Żyje.
Niech pozostawiona przez Niego obietnica życia napełnia nadzieją, radością i POKOJEM nasze serca. Wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową życzymy udziału we wszystkich łaskach Zmartwychwstałego Pana.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Alleluja !

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

Święto Paschalne jest największym, najdłużej trwającym, najbogatszym i najgłębszym w treści wydarzeniem w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Swoimi korzeniami sięga żydowskiego święta Paschy, które przypominało Hebrajczykom ich wyjście z Egiptu i wyzwolenie z niewoli. Pascha chrześcijańska nawiązuje a jednocześnie dopełnia tę z przeszłości. Jezus ofiarował się raz na zawsze jako Baranek bez skazy, by nas wyzwolić z największej niewoli, jaką jest nasz grzech.

Już kolejny raz Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała w Niepokalanowie w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r. Formacyjną Sesję Misyjną dla sióstr zakonnych.

W tej sesji brały udział siostry FMM : Irena Karczewska, która jest przewodniczącą Komisji Misyjnej, s. Grażyna Niemiec, która była odpowiedzialną za animację liturgiczną oraz siostry: Bożena Noga, Bożena Stencel i Jolanta Ossowska.

Moja przygoda w Radomiu zaczęła się kilka tygodni temu. Jestem, wdzięczna Panu Bogu za Siostry. Razem tworzymy wspólnotę naszej Matki Założycielki i pracujemy z księżmi filipinami przez co św. Filip Neri jest dla mnie coraz bardziej bliski. Tutaj bez przerwy coś się dzieje. Każdy dzień jest nowym odkryciem i zaprasza do realizacji tego, co Pan Bóg przygotował na " tu i teraz", zaprasza do spotkań. Jest dużo możliwości. Moim zadaniem jest odwiedzanie osób starszych, samotnych. Są to piękne spotkania. Bóg sprawia, ze poprzez wspólną modlitwę i rozmowę coraz bardziej się poznajemy. Przytoczę jeden ze ślicznych wierszy, które napisała p. Jadwiga : "miłość do Boga i bliźniego bierze się z serca naszego. Jeśli ta miłość prawdziwa - mamy przez całe życie Boga i bliźnich kochamy. Kochać bliźniego nie jest łatwo dla człowieka każdego. Różne charaktery ludzie mają i nie wszystkich kochają..." 

Panie, bądź uwielbiony w sercach starszych osób. Spraw, aby w trudnościach i w chorobie nie tracili nadziei, żeby swoją obecnością mówili o pięknie życia.

s. Mirosława Kuśmirek fmm, Radom

W dniach 4 - 7.04 siostry juniorystki spotkały się na kolejnym zjeździe w Lublinie. Był to czas formacji i odnowienia sił duchowych. Nad wszystkim czuwała s. Jolanta Zelent, fmm, która jest odpowiedzialną za Juniorat. Tematem zjazdu było? Relacje międzyludzkie?. Spotkanie w formie warsztatów prowadziła s. Magdalena Mitek, fmm.

Chwała Panu za ten piękny czas!

SIOSTRA ZAKONNA W SIECI

Zapalone do TI, zadowolone, zachęcone. Tymi słowami mogę podsumować warsztaty dla moich sióstr fmm : ZALOGOWANA ONLINE - SIOSTRA ZAKONNA W SIECI. Duży dystans do siebie i poczucie humoru już podczas pierwszych zajęć pomogły siostrom łatwo wejść w bardzo intensywny program warsztatów z korzystania z technologii informacyjnej. Co robiłyśmy: poruszałyśmy się po chmurach internetowych, konwertowałyśmy przeróżne rodzaje plików, edytowałyśmy muzykę i zdjęcia a na koniec montowałyśmy filmiki. Cel osiągnięty. Dziękuję Wam kochane siostry za Wasz entuzjazm informatyczny.

s. Ewa Kukiełka, fmm

"Oto zwiastuję wam radość wielką (...)
narodził się wam Zbawiciel" /Łk 2,10-11/

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP została poświęcona kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia w naszej nowo powstałej wspólnocie w Ożarowie Mazowieckim. Msze świętą celebrował Ks. Zdzisław Słomka SAC, tutejszy Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pragniemy podziękować z całego serca wszystkim Siostrom, które przybyły, by razem z nami dzielić radość tego dnia, w sposób szczególny Siostrze Prowincjalnej, Małgorzacie Książek FMM. Ogarniamy Was naszą modlitwą i dziękujemy za wszelkie dobro!

Siostry ze wspólnoty FMM w Ożarowie Mazowieckim

Bóg Miłości zawołał mnie po imieniu,
Bóg Miłości obdarzył mnie łaską, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie,
Wierzę, że Bóg Miłości poprowadzi mnie dalej drogą swej Miłości!

21 października 2018 roku o godzinie 11.30 złożyłam śluby wieczyste w Dunajowcach na Ukrainie. Na zawsze oddałam się bez reszty Bogu Ojcu i na zawsze weszłam do rodziny Franciszkanek Misjonarek Maryi! Jak wielki Dar i radość w moim sercu!
Tak, bardzo czekałam na ten dzień, by oddać swoje serce Jezusowi na zawsze, a w tym dniu Jezus pierwszy oddał mi się cały! Każda chwila tego dnia była smakowaniem nieba. Bożej Obecności, wzajemnej miłości, radości i pokoju!

Jakby na to nie patrzeć, ostatnie 10 lat mojego życia w jakiś sposób przygotowywało mnie do tej godziny. Jest to data i godzina, w której złożyłam śluby wieczyste, a te 10 lat, to czas formacji początkowej. Nie znaczy to, że był to czas ?zawieszony?, czas biernego oczekiwania na coś. Nie. Było to po prostu życie. Czas odkrywania i doświadczania Miłości i Dobroci Boga, szukania Jego Woli, uczenia się życia tak jak On chce, we Wspólnocie FMM, czas ewangelizacji siebie i innych, wykuwania więzów jedności.

30 września br. w Zamościu odsłonięty i poświęcony został mural ku czci partyzantów walczących w największej partyzanckiej bitwie II wojny światowej pod Osuchami w czerwcu 1944 roku. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów na cmentarzu w Osuchach, uważanym za największy w Europie; następnie w kościele Miłosierdzia Bożego została odprawiana msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Śrutwy w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich biorącym udział w tej bitwie. Dary ołtarza niosły rodziny partyzantów osuchowskich.

"Uwielbia dusza moja Pana,
Duch mój weselem się napełnił
dzięki Bogu, mojemu Zbawicielowi,
że spojrzał na taką małość swojej służebnicy".
/Łk 1,46-48/

... jak echo słowa Magnificat wybrzmiewały w mojej duszy, kiedy to 13 października 2018 roku, o godzinie 1100, w mojej rodzinnej Parafii św. Barbary w Łęcznej rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której wypowiedziałam słowa:

Czas łaski od Pana i wielkiej wdzięczności to doświadczenie ostatnich dni w naszej wspólnocie. Tym szczególnym wydarzeniem był Jubileusz 50 lat życia zakonnego naszej siostry Czesławy Panicz. Uroczysta Eucharystia - 15 września pod przewodnictwem kuzyna s. Czesławy, ks. Jerzego Panicz była kulminacyjnym momentem naszego świętowania. Ten dzień poprzedziła wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Wraz z ludźmi ze Szczercowa dziękowałyśmy dobremu Bogu za naszą s. Czesławę, za jej TAK!, za jej wierność Jezusowi i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo w dalszym kroczeniu za Panem. Czas wspólnej modlitwy stał się bardzo ważnym przygotowaniem do tak oczekiwanej chwili Siostry i dla nas wszystkich.

Z wielką radością i szczęściem w sercu, których nie sposób wyrazić słowami, 23 września 2018r., pięknego, słonecznego dnia, gdy zegar wskazywał godzinę 13.00 oddałam się Panu Bogu cała i na zawsze! Powierzyłam Bogu Ojcu swoje życie, by On zrobił z nim, co w swojej miłości zechce. Ofiarowałam je za Kościół i zbawienie świata. Wybrałam życie na wzór Jezusa i Maryi, która cała oddała się do dyspozycji w zbawczej misji Syna. W konsekracji zakonnej wyznałam Bogu, że nie ma dla mnie dobra poza Nim! To Pan mym dziedzictwem, to On zabezpiecza moje życie. Słowa psalmu 16 od wielu lat są mi bliskie i w różnych wydarzeniach życia rozbrzmiewają w sercu potężnym echem. W dniu ślubów stały się moim ?Oto jestem dla Ciebie?, bo tylko w Tobie widzę szczęście dla mnie.

Jedną z form obecności sióstr FMM w życiu naszej parafii jest uczestnictwo w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Jest to już poniekąd tradycja. Tradycją jest też prowadzenie przez nas codziennie różańca i zbieranie intencji do niego. Mam wrażenie, że ta modlitwa mocno łączy wszystkich uczestników pielgrzymki, również nas siostry FMM z całą grupą.
Nieraz słyszałyśmy, jak mówiono o nas: "nasze siostry". Sprzyja temu atmosfera panująca na pielgrzymce oraz sposób spędzania czasu (np. wspólne kolacje, czekanie w kolejce do prysznica, czy spanie w namiotach pośród innych pielgrzymów). Czas pielgrzymki, to dobry czas otwierający nas na innych ludzi, dla których stałyśmy się bliższe.

s. Marzena Ambroziewicz, fmm

Siostry: Ewa Kukiełka, fmm i Elżbieta Dąbrowska fmm 1 września  uczestniczyły w Uroczystym otwarciu Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie "Gwiazdy Niepokalanej"

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest częścią dzieła utworzenia na wszystkich kontynentach, międzynarodowych centrów (tzw. 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju), w których przed Najświętszym Sakramentem będzie trwała nieustająca modlitwa w intencji pokoju.

W dniach 02.08-14.08.2018 wraz z s. Moniką Sędłak uczestniczyłyśmy w 36-tej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Częstochowy. Nasza, zamojska grupa liczyła nieco ponad 140 osób. Była największą spośród wszystkich pięciu grup, a jednak mimo wszystko niewielka. Sprzyjało to rodzinnej atmosferze grupy.

Dla mnie była to piąta w życiu pielgrzymka, lecz za każdym razem odbywałam ją z innej diecezji. Ta zamojska była naprawdę wyjątkowa. Prowadziła przez piękne tereny naszej Ojczyzny, gdzie wiara jest tak bardzo obecna w życiu ludzi, że można powiedzieć, że wiara jest ich życiem, a życie jest drogą wiary.

"Emaus" - piękny czas? na zewnątrz i w nas...

Jeszcze nie tak dawno wchodziłyśmy w życie zakonne odkrywając, że bycie misjonarką to powołanie:
do radości, do oddania, do pełni.

To powołanie, które rodzi się z wezwania Bożego, z osobistego doświadczenia ogromnej MIŁOŚCI, którą obdarza nas Bóg.
?i tak, jak za pstryknięciem jednego palca, minęło 10 lat, podczas których pozwalałyśmy Bogu czynić swoje dzieło w naszym życiu;

W dniach 16-19 lipca br. uczestniczyłam w Akademii Profesjonalnego Katechety 2018 w WSD Warszawa-Tarchomin. Warsztaty organizowało Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z Lublina.
Czego dotyczy Akademia? Rozwija umiejętności podczas mini-warsztatów, pomaga dzielić się doświadczeniami edukacyjnymi, zachęca i uczy poznawania nowoczesnych narzędzi, tworzenia pomocy multimedialnych. Dodatkowo można poznać katechetów z Pasją uczenia, dawania świadectwa  z całej Polski poza warsztatami łączy nas wspólna modlitwa i odpoczynek. Program podzielony został na katechezę dzieci i katechezę młodzieży. Każdy mógł zatrzymać się przy interesujących tematach wykładów, warsztatów.

W dniach 26-.6.2018-30.06.2018 na Świętej Górze w Gostyniu miało miejsce spotkanie młodzieży z diecezji poznańskiej oraz młodzieży z parafii filipińskich na PARADISO 2018.

Z naszej parafii z Radomia była delegacja 10 osobowej młodzieży wraz z ks. Karolem Warchołem OCr oraz s. Beatą Karwowską, fmm i s. Ewą Kukiełką, fmm. Program intensywny rozpoczynał się o godz. 8.30 modlitwą jutrzni a po śniadaniu konferencja z zaproszonym księdzem biskupem oraz świadectwo gościa.

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018r. odbyła się Kapituła Prowincjalna Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej w naszym domu zakonnym, w Łabuniach, której tematem było: "W drodze" z Maryją.
Brało w niej udział 48 sióstr z ośmiu krajów Prowincji, z ośmiu narodowości, jak również siostry, które są bezpośrednio zaangażowane w obsługę Kapituły.
"Kapituła Prowincjalna jest organem wyrażającym kolegialność prowincji w celu refleksji, dzielenia, ewaluacji i decyzji, które do niej  zgodnie z Konstytucjami - należą". (z Konstytucji FMM).

W ramach poznawania środowiska w którym żyjemy - jak nas zaprasza przeżywany w Prowincji proces restrukturyzacji - dwie siostry ze wspólnoty zamojskiej brały udział w IV Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem: ?POLSKA RODZINĄ SILNA?. Marsz, w którym wzięło udział kilkaset osób, został zorganizowany przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Duszpasterstwo Rodzin i Caritas w Zamościu.

To już XXII Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Wzięło w nich udział ponad 100 tys. uczestników z Polski i z zagranicy. Tematem wiodącym spotkania było słowo JESTEM w trzech odsłonach:

Część I JESTEM ? jak patrzy na mnie Jezus

Część II JESTEM ? prawdziwe spojrzenie na siebie i innych

Część III JESTEM ? nowe narodziny

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. (Dz 1,14a)

Jak Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego, tak różne wspólnoty parafialne modliły się w naszym kościele w Kietrzu.

S. Maryla i post. Kinga, które prowadzą w parafii scholkę chciały, by dzieci przyjechały kiedyś do nas do domu i zaśpiewały siostrom. Potem ktoś dorzucił, że może zaprosić też sąsiadów, bo przecież zawsze czujemy, że chcemy ich bliżej poznać i mieć z nimi lepsze relacje. Oczywiście, jak się spotkać, to tylko przy kawie. Pomysł był na maj, więc jasne, że zaśpiewamy też przy naszej ogrodowej figurce Litanię Loretańską. Następne pomysły zaczęły się sypać jeden po drugim: tańce integracyjne, zabawy z dziećmi z chustą klanzy, przeciąganie liny: rodzice, dzieci malowanie kredą po naszym parkingu, kącik z książką (weź, przeczytaj, podaj dalej) FOTOBUDKA, popcorn dla dzieci

Kochani, z radością informujemy, że w dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018 r. w naszym domu w Łabuniach będzie miała miejsce Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej, której tematem będzie:

?W drodze?z Maryją.?

Dlatego bardzo prosimy o Waszą modlitwę za Kapitułę i siostry uczestniczące w tym wydarzeniu, aby były otwarte na działanie Ducha Świętego. - Dziękujemy!