Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Już kolejny raz Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała w Niepokalanowie w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r. Formacyjną Sesję Misyjną dla sióstr zakonnych.

W tej sesji brały udział siostry FMM : Irena Karczewska, która jest przewodniczącą Komisji Misyjnej, s. Grażyna Niemiec, która była odpowiedzialną za animację liturgiczną oraz siostry: Bożena Noga, Bożena Stencel i Jolanta Ossowska.

Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich sióstr, szczególnie referentek misyjnych wszystkich zgromadzeń żeńskich oraz sióstr zainteresowanych  sprawami misji. Przybylo ponad 90 sióstr z różnych rodzin zakonnych, aby wspólnie modlić się za misje i misjonarzy, ożywić w sobie ducha misyjnego, formować się misyjnie oraz przygotować siebie i swoje zgromadzenie na wyjątkowy tegoroczny październik, czyli Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Dlatego też temat spotkania brzmiał: ?Ochrzczeni i posłani?.

Piątkowe popołudnie rozpoczęliśmy modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego, następnie krótkie zapoznanie się i podzielenie się w małych grupkach swoją pozytywną cechą związanym z własnym imieniem. Była to prosta, ale równocześnie bardzo zbliżająca forma wzajemnego poznania się. Następnie celebrowaliśmy Eucharystie Świętą w kaplicy św. Maksymiliana. Przez cały czas towarzyszył nam Bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, a wcześniej wieloletni misjonarz w Zambii. W czasie Mszy św. ksiądz biskup mówił o celach i sensie NMM, podkreślając szczególnie znaczenie osobistej formacji i przylgnięcia do Chrystusa. Mszę św. koncelebrował Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, który następnie, w czasie pierwszego wykładu przedstawił ideę NMM i oczekiwania papieża Franciszka. Zaprezentował także przygotowane materiały i wydarzenia zaplanowane przez dyrekcję krajową PDM. W drugiej części tego spotkania S. Monika Juszka RMI, z sekretariatu PUM, podała kilka konkretnych propozycji i pomysłów na to, jak umisyjnić wspólnoty zakonne, szczególnie w kontekście NMM. Wieczorem, idąc wokół bazyliki, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, modląc się za misje i misjonarzy.

           Drugi dzień spotkania rozpoczął się wspólną modlitwa. Przedpołudniowy refleksje poprowadził O. Mirosław Adaszkiewicz OFMConv, który ukazał zapał misyjny i metody pracy misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego. ?Św. Maksymilian radościami cieszył się jak dziecko, a w trudnościach chwytał się ręki Maryi. Jego środkami misyjnymi były modlitwa, miłość bliźniego, cudowny medalik, korespondencja i nowinki techniczne? ? powiedział o. Mirosław, przedstawiając w ciekawy i nowatorski sposób św. Maksymiliana jako misjonarza niezwykle gorliwego, pełnego zapału i marzeń w zdobywaniu świata dla Maryi i Jezusa, a jednocześnie borykającego się ? jak wielu misjonarzy ? z codziennymi trudnościami. W czasie Mszy św. Ks. Bp J. Szamocki mówił o potrzebie świadectwa dawanego własnym życiem.

Po południu był czas na zwiedzanie miejsc związanych z O. Maksymilianem, a następnie O. Krzysztof Kołodyński SVD przedstawił nam na przykładach konkretnych zdjęć zasady dobrej fotografii. Przybliżył nam również sposób pisania reportażu, a na zakończenie zajęć był jeszcze czas na fotograficzne warsztaty w terenie. Sobota zakończyła się świadectwami kilku sióstr, między innymi naszej s. Bożeny Stencel, która przedstawiła rolę świeckich w Kościele w Manaus, w Brazylii oraz filmem o księdzu kardynale Kozłowieckim.

Trzeciego dnia Ks. Bp Józef Szamocki w swojej konferencji ?Ochrzczeni i posłani?  przybliżył nam dokumenty Kościoła odnośnie misji jak również dzielił się własnym doświadczeniem misji. Przewijali się głębokie przekonanie o potrzebie radykalnego wszczepienia w Jezusa, w Kościół oraz przylgnięcia do rad ewangelicznych. Wszystko po to, aby osoby konsekrowane czuły się prawdziwie i radykalnie posłane, niosąc innym Tego, którego same w życiu spotkały i przekazując to, czego od Niego doświadczyły. Spotkanie zakończyło się Eucharystią z indywidualnym błogosławieństwem i posłaniem.

Przez cały czas sesji był udostępniony misyjny sklepik z Papieskich Dzieł Misyjnych, gdzie można było znaleźć bardzo dużo różnych artykułów do animacji misyjnych dla naszych wspólnot zakonnych, parafialnych czy jakiekolwiek grupy.