Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Praca magisterska napisana przez s. Iwonę Jarosz, fmm z teologii duchowości pod kierunkiem ks. dr Pawła Gwiazdy.

Warto dzisiaj przypominać, że małe zwykłe rzeczy mają w sobie ukrytą wielką wartość i są najważniejsze w życiu, bo te wielkie rzadko przychodzą. W oczach Boga natomiast godne uznania jest właśnie to, co prawdziwe, nawet jeśli jest małe, słabe i wzgardzone przez świat (por. 1 Kor 1, 27-28). Osiągnąć szczęście znaczy ujrzeć wartość małych rzeczy i swoją wartość w oczach Boga oraz wartość relacji z Nim i tak właśnie robiła to bł. Assunta Pallotta FMM.

 

Dołączone pliki:

Elementy życia duchowego bł. Assunty Pallotta, Franciszkanki Misjonarki Maryi /doc/ - POBIERZ

 

 

W referacie "O Błogosławionej Maryi Dziewicy Bożej Rodzicielce, w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła" s. Maria Franciszkowska, fmm pragnie przestawić maryjną duchowość Heleny de Chappotin, Założycielki Sióstr "Franciszkanek Misjonarek Maryi". Także, w ramowym skrócie ukazuje jej mariologię, w odniesieniu do Dokumentów Soboru Wat.II, VIII Rozdziału.
W referacie nie będą cytowane wszystkie wypowiedzi Marii od Męki Pańskiej o Maryi, ale tylko wybiórczo niektóre, ukazujące w ich odniesieniu do wypowiedzi Ojców Kościoła, podobne w treści.

Referat: O Błogosławionej Maryi Dziewicy Bożej Rodzicielce, w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła - POBIERZ

Poniżej publikujemy pracę magisterską siostry Grażyny Niemiec, fmm pod tytułem :

"Walka duchowa w pismach bł. Marii od Męki Pańskiej."

 

Dołączone pliki:

WALKA DUCHOWA W PISMACH BŁ. MARII OD MĘKI PAŃSKIEJ /pdf/ - POBIERZ

Marii od Męki Pańskiej w liście z 7 kwietnia 1904 r. do Gasparda Decurtins pisała:  Najpierw słowo  na temat naszych planów odnośnie kwestii kobiecej. Bardzo dobrym byłoby poważne przestudiowanie roli kobiet ze wszystkich epok. Byłaby to wspaniała lekcja o płci pobożnej (wyrażenie określające kobietę), wspaniałomyślnej, delikatnej, o inteligencji ściśle związanej z praktykowaniem miłości. Wielką pomocą dla kobiety byłoby ukazanie jej środków, które umożliwią  poznanie jej specjalnego powołania.

Bardzo dużo kobiet jest spragniona tej prawdy. Trzeba pokazać, że najbardziej wyrafinowany luksus starożytnej Grecji i Rzymu oraz wysoko rozwinięta znajomość literatury i sztuki prowadziły do okrucieństwa, będąc na usługach jedynie egoistycznych celów. Po drugie wielkie i realne znaczenie miałoby dobre poznanie działalności średniowiecznych zakonów, a szczególnie konsekrowanych Bogu dziewic.

W tej chwili daję rekolekcje wspólnocie rzymskiej i w mojej konferencji uderzył mnie fakt, że to Maria Magdalena została wybrana, by obwieścić zmartwychwstanie Jezusa nawet Apostołom. Bardzo często to w klasztorach dziewic poświęconych Bogu rodzą się pierwsze przeczucia ruchów odnowy w Kościele, które Bóg przygotowuje.

Gdy kobieta mocna jest darem, kobieta ?lekka? i frywolna może być bardzo niebezpieczna. Tu jest wyjaśnienie tego, co mówił Pan na temat okrucieństwa opatek. Dobry Bóg dał mi okazję, by bardzo dobrze zgłębić głębię kobiecej duszy. Podyskutujemy na ten temat w Paryżu i w Belgii.

 Dołączone niżej opracowanie jest próba ukazania ważności  formacji kobiety w pismach Marii od Męki Pańskiej. Ukazuje program ich integralnej formacji.

  1. Formacja ludzka
  2. Formacja religijna i zakonna
  3. Towarzyszenie duchowe
  4. Formacja zawodowa

Formacja kobiety w pismach Marii od Męki Pańskiej /doc/ - POBIERZ

Od początku swego istnienia Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi posiadało potrójny wymiar swojej przynależności do Kościoła: być w Kościele, dla Kościoła i z Kościołem. Być w Kościele to znaczy, że każda ze wspólnot Zgromadzenia ma stanowić żywą komórkę w Mistycznym Ciele Chrystusa. Komórkę, która czerpie z niego to, co jest konieczne do jej życia duchowego i jest złączona z innymi komórkami współtworząc go. Każda wspólnota Franciszkanek Misjonarek Maryi otrzymała swe istnienie poprzez Kościół, w którym zrodziło się Zgromadzenie. To Kościół je zatwierdził, potwierdził także jego charyzmat, który był spójny z charyzmatem III Zakonu franciszkańskiego. To również Kościół ofiaruje im łaski sakramentalne oraz powierzył działalność misyjną.

Soborowy Dekret o działalności misyjnej Kościoła mówi że "aby móc ofiarować wszystkim tajemnicę zbawienia i życia przyniesione przez Boga, powinien Kościół wrosnąć we wszystkie społeczności w taki sam sposób, w jaki Chrystus włączył się przez swoje wcielenie w pewne społeczne i kulturalne warunki ludzi, wśród których przebywał. I dalej kontynuuje dokument soborowy: Chrześcijanie powinni dołożyć wielkich starań, aby współpracować z innymi w należytym układaniu stosunków ekonomicznych i społecznych (DM 10).

(na podstawie pism Założycielki Heleny de Chappotin i aktualnych Konstytucji Zgromadzenia)

Misyjna duchowość Franciszkanek Misjonarek Maryi wiąże się z ich specyficznym powołaniem do misji "ad gentes". Została zainspirowana potrzebami Kościoła w XIX wieku, wśród których priorytetową stała się konieczność wznowienia i ożywienia działalności misyjnej. Dlatego zawiera ona elementy pozwalające na bezgraniczne zaangażowanie na rzecz misji.

Źródłem misyjnej duchowości Franciszkanek Misjonarek Maryi jest kontemplacja Trójcy Świętej. Doświadczenie mistyczne Boga w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym prowadzi do niemożliwego do wyrażenia pragnienia Boga nie tylko dla samych sióstr, ale dla całej ziemi. To z kolei pragnienie wywołuje potrzebę szerzenia Bożego Królestwa oraz zdobywania dusz dla Chrystusa. Jednym słowem misyjna duchowość jest "rzeką" wydobywającą się z wewnętrznego życia Trójcy Świętej i porywającą do całkowitego oddania się w służbie Królestwu na wzór wcielonego Słowa.