Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem..”

Niezwykła jest ta święta noc. W ciszy i ubóstwie przychodzi Bóg. W ubogiej stajence spełnia się obietnica Boga Ojca. Tej nocy poznaliśmy, jak bardzo Bóg jest bliski człowiekowi i jak bardzo Mu zależy na każdym z nas. Jezus Zbawiciel zamieszkał między nami, by uwolnić nas od tego co mroczne i pozbawione życia, by oświecić wszystkie ciemne zakątki naszego życia.

Niech ta noc będzie dla nas zwłaszcza w tym trudnym czasie, jaki przeżywamy czasem szczególnej łaski i odkrywania na nowo Bożej miłości. Życzymy, aby dobroć Pana Boga, który z miłości do nas posłał Swojego Jednorodzonego Syna, spływała na nas obficie i napełniała mocą, mądrością i pokojem. Niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, abyśmy w chwilach niepokoju, trudności, wątpliwości, umieli stawić im czoła i wytrwać w dobrym, tak aby nasze czyny były świadectwem Jego działania w naszym życiu.

Na ten niezwykły świąteczny czas i każdy dzień Nowego 2021 Roku życzymy wszystkim pokoju i dobra.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Siostry FMM