Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

… „oddaję się bez reszty Bogu Ojcu na wzór Maryi i świętego Franciszka..” (Z formuły profesji zakonnej FMM)

W wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na ręce Siostry Przełożonej Prowincjalnej, Marzeny Dzikowskiej, fmm w naszym domu zakonnym w Łabuniach k. Zamościa, dwie siostry nowicjuszki: Mirosława Ochlak i Anna Zając, pragnąc oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę, złożyły swoje PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na trzy lata.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: głównie rodzina Sióstr, kapłani, a także Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z różnych domów.

Waszej modlitwie zawierzamy nasze siostry: Mirkę i Anię, prosząc dla każdej z nich o wierność swojemu powołaniu oraz radość w służbie tym wszystkim, do których zostaną posłane.
Początek nowego etapu drogi jaką jest konsekracja zakonna to wielka radość dla całego Zgromadzenia. Życzymy Siostrom by były wierne tej drodze do końca.