Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Moja przygoda w Radomiu zaczęła się kilka tygodni temu. Jestem, wdzięczna Panu Bogu za Siostry. Razem tworzymy wspólnotę naszej Matki Założycielki i pracujemy z księżmi filipinami przez co św. Filip Neri jest dla mnie coraz bardziej bliski. Tutaj bez przerwy coś się dzieje. Każdy dzień jest nowym odkryciem i zaprasza do realizacji tego, co Pan Bóg przygotował na " tu i teraz", zaprasza do spotkań. Jest dużo możliwości. Moim zadaniem jest odwiedzanie osób starszych, samotnych. Są to piękne spotkania. Bóg sprawia, ze poprzez wspólną modlitwę i rozmowę coraz bardziej się poznajemy. Przytoczę jeden ze ślicznych wierszy, które napisała p. Jadwiga : "miłość do Boga i bliźniego bierze się z serca naszego. Jeśli ta miłość prawdziwa - mamy przez całe życie Boga i bliźnich kochamy. Kochać bliźniego nie jest łatwo dla człowieka każdego. Różne charaktery ludzie mają i nie wszystkich kochają..." 

Panie, bądź uwielbiony w sercach starszych osób. Spraw, aby w trudnościach i w chorobie nie tracili nadziei, żeby swoją obecnością mówili o pięknie życia.

s. Mirosława Kuśmirek fmm, Radom