Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

SYNOD 2022

Komunia i uczestnictwo i misja

Na początku Synodu, otworzyła się droga w tym umiłowanym i niekochanym Kościele, który tworzymy w Twoim Ciele, Panie... W sercu naszego udręczonego świata, w jego dezorientacji, gdzie wiara słabnie i tonie w mirażach niosących śmierć, przyjdź Panie Jezu!

Przyjdź, weź nas i złącz nas ściśle w powiewie Twojego Ducha Miłości.

Prowadź nas tam, gdzie miłość żyje, dzieli się dając życie innym... Tam, gdzie Ty, Panie nas chcesz i gdzie nas potrzebujesz!

O Jezu, którego serce płonie pragnieniem Miłości, zawróć nas... przyciągnij nas, obudź nas!

Daj nam odwagę powiedzenia głośno i wyraźnie, że Kościół, którym my jesteśmy pilnie potrzebuje nawrócenia, odnalezienia i przemiany swego anemicznego serca w Twoje spragnione serce... wreszcie usłyszenia Twojego głosu pełnego miłosierdzia, który nas wzywa i błaga do otwarcia szeroko naszych oczu  na Źródło życia nam ofiarowane i tak przez nas zaniedbane…

Nasz umiłowany Kościół potrzebuje wielkiej wewnętrznej i przemieniającej kąpieli, aby jaśniał na zewnątrz, pięknością Jezusa z Góry Tabor aż po krańce świata!

Ty posyłasz nas, Panie, abyśmy dawali świadectwo o tym skarbie życia wewnętrznego, głębokiego zjednoczenia z Tobą... tej działającej Miłości, która mieszka w nas i przemienia nas, aby promieniować Tobą wokół nas.

Przyjdź i uczyń nas świadkami według Twojego Serca, rozpalonymi i wiernymi w misji Miłości, którą nam powierzasz.

Prawdziwa miłość robi wszystko.

Aby spełniła się wola Umiłowanego!

Za Twój Kościół, Panie... FIAT!