Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych"
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał?     Łk 24, 5b-6a

Chrystus Zmartwychwstał  i Żyje.
Niech pozostawiona przez Niego obietnica życia napełnia nadzieją, radością i POKOJEM nasze serca. Wszystkim odwiedzającym naszą stronę internetową życzymy udziału we wszystkich łaskach Zmartwychwstałego Pana.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Alleluja !

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi