Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 ?Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego?

W niedzielę 27 października 2019 podczas uroczystych nieszporów s. Małgorzata Książek, fmm przekazała urząd Przełożonej Prowincjalnej s. Marzenie Dzikowskiej, fmm. Siostry ze wspólnoty warszawskiej oraz niektóre siostry z pobliskich wspólnot - z Piastowa, z Okuniewa, oraz Lublina przybyły do Domu Prowincjalnego, by wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu.

Dziękujemy siostrze Gosi za dotychczasową służbę, za jej trud i poświęcenie i wszystko to, co trudno wyrazić słowami - zamieniamy w modlitwę. Przyjmujemy z radością i dziękujemy Bogu za nową Siostry Prowincjalną - Marzenę. Niech dobry Bóg udziela w obfitości swego Ducha im obu i każdej siostrze fmm na tym nowym odcinku drogi, jaki jest przed nami.