Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018r. odbyła się Kapituła Prowincjalna Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej w naszym domu zakonnym, w Łabuniach, której tematem było: "W drodze" z Maryją.
Brało w niej udział 48 sióstr z ośmiu krajów Prowincji, z ośmiu narodowości, jak również siostry, które są bezpośrednio zaangażowane w obsługę Kapituły.
"Kapituła Prowincjalna jest organem wyrażającym kolegialność prowincji w celu refleksji, dzielenia, ewaluacji i decyzji, które do niej  zgodnie z Konstytucjami - należą". (z Konstytucji FMM).

Kapituła to wielkie wydarzenie wiary. Siostry zbierają się raz na 4 lata ze wszystkich naszych wspólnot, wszędzie tam gdzie pracują i modlą się, gdzie są w misji. Siostry przyjeżdżają, aby razem posłuchać Pana Boga, żeby zapytać Go, gdzie On chce nas mieć, gdzie On chce nas posłać. Aby zobaczyć razem, czy na pewno wypełniamy Jego wolę.
Kapituła Prowincjalna - jest bardzo ważnym impulsem, aby znów rozpocząć nowy etap odkrywania obecności Boga w świecie i odpowiadania na potrzeby braci i sióstr, którzy żyją obok nas.

Nasza Kapituła była pięknym czasem wzajemnego spotkania i poszukiwania, refleksji i wsłuchiwania się w wezwania Pana obecnego i działającego pośród nas. Przeżyłyśmy mocne chwile siostrzanej jedności, komunii i wspólnego zatroskania o nasz misję FMM w różnorodności kontekstów ośmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w których żyjemy. Teraz przed nami droga, by wraz z Maryją, stawać się kobietami wiary, zaufania; kobietami przyjmującymi życie i dającymi życie innym, by dzielić się z innymi naszym charyzmatem, jako darem dla Kościoła i świata.

Kochani, dziękujemy Wam wszystkim za modlitwę!

s. Bożena Bednarczyk, fmm