Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Nasze postulantki:  Emilia, Katarzyna i Sylwia przeszły na kolejny etap formacji czyli do nowicjatu.

31 sierpnia 2021 r. odbyły się w naszym domu w Lublinie obłóczyny.

Dziękujemy za dar powołań, jest to ogromna łaska.