Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W Kalwarii Pacławskiej pod Przemyślem trwa 35 Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM). Bierze w nim udział około siedmiuset osób z całej Polski. Również uczestniczy w nim 6 sióstr FMM: nowicjuszka Emilia Wojtczak, nowicjuszka Kasia Jabłońska, nowicjuszka Sylwia Igras oraz s. Jana Chop, s. Sylwia Zachariasik, s. Sylwia Stelmach.

Czas wypełnią im nabożeństwa, ale też rekolekcje, warsztaty, koncerty i spektakle.

Młodzież przybywająca do Klasztoru Franciszkanów jest pełna entuzjazmu. Młodzi są przekonani, że to odnowi ich wiarę, umocni ich duchowo, zbliży do Boga.
Siostra Sylwia Stelmach, fmm pisze: „Razem z młodymi jesteśmy na polu namiotowym. Wczoraj było dużo radości z rozbijania namiotów, zapoznawania się w "sąsiadami", wzajemnej pomocy, późno-wieczornych śpiewów i zabawy (siła i entuzjazm młodości!), a dziś rano pobudka z muzyką trąbki i bębenka, z pięknym widokiem na górską okolicę. Otrzymałyśmy pieczę nad kaplicą adoracji, gdzie Pan Jezus jest z nami 24 godziny na dobę w Najświętszym Sakramencie. Jako adoratorki z charyzmatu naszego Zgromadzenia idealnie czujemy się w tej misji troski nad kaplicą i wstawiania się za młodymi i całym czasem FSM-u. Wiele osób modli się tutaj i wielu prosi o modlitwę... warto tu być!!!”

Tematem przewodnim tegorocznych spotkań jest „Istnienie”.

fot. s. Sylwia Stelmach FMM