Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Jak Maryja urzeczona bezinteresownym darem Boga wsłuchująca się i zachowująca Słowo, wychodząca naprzeciw potrzebom innych (...) oddajemy z całą miłości gotowością całą swoja istotę Bogu w wierze i pokornej służbie, aby Duch Święty dokonał w nas dzieła Ojca.

Te słowa z naszych Konstytucji FMM mocno wybrzmiały - 6 czerwca, w pierwszą sobotę miesiąca, w Łabuniach podczas świętowania złotego jubileuszu s. Jadwigi Skwaryło. Razem z siostrami z Zamościa i zaproszonymi gośćmi podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za Jego wierną Miłość, która jest początkiem i celem każdego dobrego czynu. Dziękujemy i cieszymy się, że możemy być świadkami jej codziennego, wiernego FIAT dawanego Bogu w codziennej służbie przy chorych i starszych siostrach. Kościół na ten dzień dał nam piękne Słowo o ubogiej wdowie, która wrzuciła swoje wszystko na ofiarę dla Boga, a św. Paweł w pierwszym czytaniu z Listu do Tymoteusza pobudził do modlitwy i pragnienia takiego życia, by móc powiedzieć: w dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan...

Chwała Panu za 50 lat wiernego życia w Zgromadzeniu i za wszystkie otrzymane łaski.