Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Franciszkanki
Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, szukamy w duchu św. Franciszka, jak kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego wolę; poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie, kształtując relacje braterskie ze wszystkimi ludźmi i z całym stworzeniem.
Misjonarki
Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wypełniamy naszą misję przez modlitwę i świadectwo życia, żyjemy nią we wspólnocie, a także podejmując konkretne zaangażowania ewangelizacyjne. Naszą opcją jest wyjście do ubogich, do tych którzy zagubili się we współczesnym społeczeństwie, by zanieść im nadzieję w Chrystusie. Wsłuchując się w głos Ducha Świętego, jesteśmy gotowe włączyć się w działalność misyjną Kościoła, by odpowiedzieć na jego potrzeby i na wyzwania współczesnego świata.
Maryja
Matka Boża, która całkowicie oddała się realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej „Fiat” zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego kontemplacyjno-czynnego powołania, pragnąc jedynie, by Jezus był znany i kochany.
Eucharystia
Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i cierpienia świata, wraz z Jezusem umarłym i Zmartwychwstałym, wydajemy nasze życie Bogu, w postawie uwielbienia i dziękczynienia. Codzienna adoracja eucharystyczna ożywia i wzmacnia nasz zapał misyjny.
Ofiara
Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata. Tak jak tego pragnęła Matka Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej, jesteśmy wezwane, by jednoczyć się z Jezusem w Jego misterium Paschalnym, przez modlitwę, rozważanie Męki Pańskiej, a przede wszystkim przez przyjęcie i miłość krzyża. Widzimy głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach ewangelizacji.