Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

30 września br. w Zamościu odsłonięty i poświęcony został mural ku czci partyzantów walczących w największej partyzanckiej bitwie II wojny światowej pod Osuchami w czerwcu 1944 roku. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów na cmentarzu w Osuchach, uważanym za największy w Europie; następnie w kościele Miłosierdzia Bożego została odprawiana msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Śrutwy w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich biorącym udział w tej bitwie. Dary ołtarza niosły rodziny partyzantów osuchowskich.

Świecę Niepodległości w darze niosła także s. Jadwiga Skwaryło. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Osuchy 1944 skupiające ostatnich uczestników bitwy i rodziny partyzantów.

Jadwiga Skwaryło, fmm