Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

a4

Siedem Świętych Sióstr FMM, męczennic z Chin

Siedem młodych kobiet o bogatej głębi, pochodzących różnych krajów i kontekstów kulturowych, spotkało się w rodzinie sióstr FMM. W powołaniu i misji Zgromadzenia rozpoznały swe własne powołanie i misję. Każda odznaczała się indywidualnymi rysami nakreślonymi ręką Boga, blaskami i cieniami swej własnej historii. Zostały ochrzczone i wychowane we wspólnocie Kościoła, gdzie usłyszały misyjne wezwanie Chrystusa: ?Idźcie na cały świat?, na które odpowiedziały całym sercem?

Siostry poniosły śmierć męczeńską w Chinach dnia 9 lipca 1900 r. w czasie prześladowań chrześcijan podczas powstania Bokserów. A przybyły do Tai Yuen Fou zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej na zaproszenie ojców franciszkanów, by opiekować się sierotami. Zostały beatyfikowane w Rzymie 24 listopada 1946 r. przez Piusa XII, a kanonizowane przez Jana Pawła II, 1 października 2000 r. w Rzymie. Poznajcie je, oto ich imiona:

  • Św. Maria Hermina od Jezusa (Irma Grivot), Francuzka (1866-1900), przełożona wspólnoty,
  • Św. Maria od św. Natalii (Jeanne-Marie Kerguin), Francuzka (1864-1900),
  • Św. Maria de św. Justyna (Anne Moreau), Francuzka (1866-1900),
  • Św. Maria Adolfina (Anna Dierkx), Holenderka (1866-1900),
  • Św. Maria Amandina (Pauline Jeuris), Belgijka (1872-1900),
  • Św. Maria Klara (Clelia Nanetti), Włoszka (1872-1900),
  • Św. Maria od Pokoju (Marianna Giuliani), Włoszka (1875-1900).

Czytaj więcej ?

a721

Błogosławiona Siostra Maria Assunta Pallotta, misjonarka w Chinach (1878-1905)

Młoda Włoszka w niecały rok po przybyciu na swą placówkę misyjną, zmarła w Chinach w wieku 27 lat, zarażona tyfusem. Zostawiła światu przesłanie czystej intencji, które wyraziła w słowach: ? Proszę Pana o łaskę, aby dał poznać światu czystość intencji, która polega na czynieniu wszystkiego z miłości do Boga, nawet rzeczy najbardziej zwyczajnych.

Gdy papież Pius XI dnia 28 lutego 1932 r. ogłaszał Dekret o heroiczności cnót s. Assunty, przemawiając  po raz pierwszy przez Radio Watykańskie, tak powiedział: ? Siostra Maria Assunta, służebnica Boża, jest dana jako przykład mądrości Bożej dla zawstydzenia mądrości tego świata. Mała Assunta, Wielka Misjonarka!. Papież Pius XII podczas jej beatyfikacji, której dokonał 7 listopada 1954 r., podsumował życie s. Assunty stwierdzeniem: Kiedy kochamy Chrystusa, ofiara z życia nie ma granic...

 Czytaj więcej ?

Jest także wiele innych sióstr FMM, znanych lub nie znanych z imienia, które oddały swe życie bez rozgłosu, wierne Chrystusowi do końca i solidarne wśród różnych zawirowań historii z ludem, do którego zostały posłane.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13).