Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W ramach poznawania środowiska w którym żyjemy - jak nas zaprasza przeżywany w Prowincji proces restrukturyzacji - dwie siostry ze wspólnoty zamojskiej brały udział w IV Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem: ?POLSKA RODZINĄ SILNA?. Marsz, w którym wzięło udział kilkaset osób, został zorganizowany przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Duszpasterstwo Rodzin i Caritas w Zamościu.

Mieliśmy zaszczyt przejść przez miasto niosąc relikwie świętych, którzy swoim życiem potwierdzali istotę służby dla drugiego i miłości bliźniego i Ojczyzny: św. Andrzej Bobola, św. o. Pio, św. Faustyna, św. Filemona, św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Barwny, wesoły korowód przeszedł kilka kilometrów ulicą Piłsudskiego od kościoła św. Michała Archanioła do Rynku Wielkiego. Tam czekała już na nas Kapela Szczebrzeska ze swoimi szlagierami oraz występy dzieci i młodzieży ze Szkoły nr 2. Pogoda bardzo dopisywała uczestnikom. Niesiono banery z wymownymi hasłami np. ?NISKIE PODATKI DLA OJCA I MATKI??itp. Dzieci, młodzież i dorośli radośnie pokonywali trasę w rytmie piosenek i muzyki Arki Noego, zachęcani przez księdza Mirosława z parafii w Starym Zamościu.

Uczestnictwo w Marszu dało nam możliwość bycia razem z mieszkańcami naszego miasta, głosem tych najmniejszych, ale także był to czas świętowania, manifestowania, afirmowania radości z tego, że żyjemy. Razem manifestowaliśmy swój sprzeciw wobec antywartości, a przede wszystkim mogliśmy publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez nas wartościami odnośnie znaczenia silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego w naszej ojczyźnie. Marsz odbył się pod patronatem JE ks. bpa Mariana Rojka i Prezydenta miasta Zamość p. Andrzeja Wnuka.

Siostry: Cecylia, fmm i Leokadia, fmm