Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 1-3 maj 2019 w Lublinie odbyło się spotkanie Rady Prowincjalnej Poszerzonej, w której uczestniczyły: Siostra Prowincjalna wraz z siostrami Rady Prowincjalnej, przełożone wspólnot oraz ekonomka i sekretarka Prowincjalna.

Czas spotkania Poszerzonej Rady, był dla sióstr czasem szczególnym dla rozeznawania i poszukiwania Bożej woli, pogłębienia jedności, wzajemnej współpracy oraz czasem na formację.