Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 4 - 7.04 siostry juniorystki spotkały się na kolejnym zjeździe w Lublinie. Był to czas formacji i odnowienia sił duchowych. Nad wszystkim czuwała s. Jolanta Zelent, fmm, która jest odpowiedzialną za Juniorat. Tematem zjazdu było? Relacje międzyludzkie?. Spotkanie w formie warsztatów prowadziła s. Magdalena Mitek, fmm.

Chwała Panu za ten piękny czas!