Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc1Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, pragniemy jak św. Franciszek, kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego świętą wolę. Poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie; dążymy do kształtowania, w duchu mniejszości franciszkańskiej, naszych relacji z ludźmi i z całym stworzeniem, jako narzędzia pokoju i pojednania.

duchowosc2Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Żyjemy naszą misją we wspólnocie, wypełniamy ją przez modlitwę i świadectwo życia, a także przez podejmowanie konkretnych zaangażowań ewangelizacyjnych. Pragniemy iść do wszystkich, zwłaszcza do najbardziej potrzebujących naszych sióstr i braci, by zanieść im wiarę, miłość i nadzieję w Chrystusie. Powierzamy się mocy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do misji i czyni ją owocną.

duchowosc3Maryja zasłuchana w Słowo i całkowicie oddana realizacji zbawczych planów Boga, inspiruje całe nasze życie. Maryja przyjęła Jezusa i dała Go światu. Jej "Fiat" zachęca również i nas do zaryzykowania życia dla Boga. Od Niej uczymy się kontemplacji, zawierzenia Bogu i radosnej dyspozycyjności w wypełnianiu naszego powołania.

duchowosc4Eucharystia i adoracja eucharystyczna stanowią centrum naszego życia. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii, na którą przynosimy radości i troski naszych sióstr i braci, wraz z Jezusem wydajemy nasze życie Bogu za życie świata. Codzienna adoracja eucharystyczna przeżywana w postawie uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa, dynamizuje i wzmacnia nasz zapał misyjny.

duchowosc5Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata. Tak jak tego pragnęła Matka Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej, jesteśmy wezwane, by jednoczyć się z Jezusem w Jego misterium Paschalnym, przez modlitwę, rozważanie Męki Pańskiej, a przede wszystkim przez przyjęcie i miłość krzyża. Widzimy głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach Kościoła i świata.

Poprzez profesję ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddajemy całe nasze życie Bogu, zobowiązując się do życia i misji w naszej rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi.