Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

na 100-lecie naszej obecnosci w Polsce

Jak historia głosi, w parku łabuńskim stała droga Krzyżowa „od zawsze”. Rozpoczynała się od Kurhanu Poległych w Walce o Wolność Ojczyzny 1863 a kończyła na łabuńskim cmentarzu. Łączyła ludzkie cierpienia z Jezusowymi i pozwalała wierzyć w Zmartwychwstanie. Ilu ludzi nią przeszło? Ilu sercom dała nadzieję? Ile modlitw popłynęło ku niebu wraz z przechodzeniem od stacji do stacji? Tylko Bóg wie i tylko On te modlitwy rozumie.

 

Potem przyszła II Wojna Światowa, ludzie mówią, że Niemcy zniszczyli tę Drogę Krzyżową. Nie wierzyli w Jezusowe Zwycięstwo? Przeszkadzał im  Krzyż? Tylko Bóg wie i  tylko On to rozumie.

A dziś, gdy w sercach mamy wdzięczność za 100 - lecie naszej obecności w Polsce, za nadzieję jaką ten czas wnosi w nasze serca, chcemy by w parku Łabuńskim powstała znów Droga Krzyżowa, by można było stąpać obok niej, od stacji do stacji i by była pomocą dla wszystkich nią kroczących w dźwiganiu naszego codziennego krzyż, by wlewała w serce nadzieję w Zmartwychwstanie, by sprawiała, że wszystko stanie się prostsze…

Dlaczego krzyż?
Uśmiech.
Rana głęboka
Widzisz,
to takie proste
kiedy się kocha. (ks. Twardowski)

Plany na Drogę Krzyżową zrobione, drzewo zamówione i nawet artysta rzeźbiarz „uzgodniony” – pan Miłosz Płonka, rzeźbiarz, malarz, ilustrator, który może pochwalić się pokaźnym dorobkiem twórczym. Obiecał, że jak teraz zacznie to do czerwca będzie gotowe. Potrzeba nam jednak funduszy… Jedna stacja to koszt 5 tys.…  do tego dochodzi zakup drzewa… trzeba też wyczyścić i „uporządkować” drzewostan w alei na której będzie stała Droga Krzyżowa ( a drzewa „zabytkowe”…).

Fundacja Rodu Szeptyckich już obiecała nam pomoc, ale to nie wystarczy. Jeździmy po parafiach z Niedzielami Misyjnymi i przy tej okazji też zbieramy na Drogę krzyżową. Połowa kwoty już jest zebrana, wierzymy że przy pomocy Bożej Opatrzności dozbiera się i druga połowa.

Może ktoś jeszcze chciałby pomóc tej Drodze Krzyżowej, by powstała? Może i Siostrom w różnych wspólnotach udałoby się przy różnych okazjach  pozbierać trochę pieniędzy na ten cel? Za każdą finansową pomoc będziemy wdzięczne. A myślę, że nie tylko my. Wdzięczne będzie każde serce, które przechodząc z Jezusem tą Drogą Krzyżową wypełni się nadzieją Zmartwychwstania…

Dołączamy numer łabuńskiego konta w PLN:

14 1240 2005 1111 0011 0984 3321

I do zobaczenia NA UROCZYSTOŚCIACH Jubileuszowych 29 czerwca (przy nowej Drodze Krzyżowej)

 Siostry FMM z Łabuń