Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 

23 września w Łabuniach odbyło się uroczyste poświęcenie Izby Pamięci Błogosławionego Stanisława Starowiejskiego. Dokonał tego biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej - Mariusz Leszczyński po uroczystej Eucharystii w kaplicy sióstr, która zgromadziła wielu zacnych gości - kapłanów i przedstawicieli rodzin Szeptyckich i Starowiejskich. Przybyło też wiele sióstr z innych domów, ich przyjaciół i osób zaangażowanych w przygotowanie Izby.

Po modlitwie i poświęceniu wspólne świętowanie przydłużało się podczas obiadu, rozmów, dzieleń i zwiedzania Izby, która odtąd stale otwarta zaprasza wszystkich do poznawania i pogłębiania pięknej historii i świadectwa błogosławionego Stanisława i jego rodziny.