Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"W ślad za Chrystusem, za łaską Ducha Świętego, oddaję się bez reszty Bogu Ojcu, na wzór Maryi i świętego Franciszka (...)".

Dziś błogosławimy Pana za nasze trzy siostry, które złożyły I śluby w naszym domu w Łabuniach: Ana Šuštar (Słowienia), Anastazja Koleynik (Rosja) i Lidia Piecyk (Polska). Eucharystię celebrował bp Franc Šuštar, wujek s. Any.

Kochane Siostry, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem i Wam błogosławi.