Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Czas łaski od Pana i wielkiej wdzięczności to doświadczenie ostatnich dni w naszej wspólnocie. Tym szczególnym wydarzeniem był Jubileusz 50 lat życia zakonnego naszej siostry Czesławy Panicz. Uroczysta Eucharystia - 15 września – pod przewodnictwem kuzyna s. Czesławy, ks. Jerzego Panicz była kulminacyjnym momentem naszego świętowania. Ten dzień poprzedziła wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Wraz z ludźmi ze Szczercowa dziękowałyśmy dobremu Bogu za naszą s. Czesławę, za jej TAK!, za jej wierność Jezusowi i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo w dalszym kroczeniu za Panem. Czas wspólnej modlitwy stał się bardzo ważnym przygotowaniem do tak oczekiwanej chwili Siostry i dla nas wszystkich.

„W ślad za Chrystusem, za łaską Ducha Świętego ja siostra … oddaję się bez reszty Bogu Ojcu, na wzór Maryi i św. Franciszka…”

50 lat życia w szczególnej więzi z Jezusem i codziennego oddawania swojego życia Jemu i innym. W czasie Eucharystii s. Czesława odnowiła na nowo swoje śluby w Zgromadzeniu FMM. Razem z naszymi siostrami z Kadłuba, Kietrza i Zakopanego, z Przyjaciółmi FMM, z kapłanami, z rodziną Siostry i z obecnymi na Eucharystii parafianami trwaliśmy na modlitwie i dziękczynieniu. Doświadczyliśmy Bożej miłości i radości. Był to czas ogromnej wdzięczności i bliskiej obecności kochającego Boga.

„Panie Ty wiesz, Ty wszystko wiesz …dziś stoję przed Tobą jak strudzony pielgrzym, który pragnie dziękować i uwielbiać Cię Panie za wszystko czego dokonałeś we mnie i przeze mnie na tej drodze … To była trochę długa droga i piękna droga … nie pamiętam chwili abym była na niej sama. Zawsze odnajdywałam Twoje ślady i odczuwałam Twoja obecność. W chwilach pełnych radości i entuzjazmu jak i w chwilach zagubienia, smutku i łez – czułam Twoją moc. Mając tak cudowne doświadczenie Twojej miłości – dziś – nie mogę być obojętna – chcę Cię uwielbiać …” z serca s. Czesi płynęły piękne słowa podziękowania Panu i ludziom, siostrom i przyjaciołom… słowa te były wyrazem wielkiego zaangażowania serca i oddania się Siostry Panu i Jego prowadzeniu przez te wszystkie lata.

Życie s. Czesławy i jej wierność wskazują na Boga, który jest Miłością, Początkiem i jest Pierwszy w wierności przymierzu, które zawiera z człowiekiem.

Siostry ze Szczercowa