Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Bóg powołuje każdą osobiście do naśladowania Chrystusa Drogi, Prawdy, Życia"

Konstytucje FMM 1

Postulat

Wcześniejszy kontakt ze Zgromadzeniem (rekolekcje, doświadczenie życia w jednej ze wspólnot FMM), jest dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia postulatu, który pozwala dalej rozeznawać i lepiej poznać życie Franciszkanek Misjonarek Maryi. Trwa on od 6 miesięcy do 2 lat i jest dzieleniem życia wspólnoty i jej misji. Obejmuje wprowadzenie w życie modlitwy, życie wspólnotowe, w duchowość franciszkańską oraz w historię i misję Zgromadzenia.

 

Nowicjat

Nowicjat jest czasem poznawania charyzmatu Zgromadzenia FMM przekazanego nam od Boga przez bł. Marię od Męki Pańskiej. W ciągu tego dwuletniego intensywnego okresu formacji, siostry nowicjuszki poznają Konstytucje Zgromadzenia oraz drogę duchową Matki Założycielki, odkrywając jednocześnie w swej własnej historii życia, ziarna tego samego charyzmatu, którym żyła bł. Maria od Męki Pańskiej. Przez studium, modlitwę i refleksję pogłębiają swą osobistą relację z Bogiem, przygotowując się do złożenia pierwszej profesji na okres trzech lat.

Juniorat, okres profesji czasowej

Siostry juniorystki kontynuują formację zakonną w swych nowych wspólnotach, do których zostały posłane po zakończeniu nowicjatu. Ich misją może być zaangażowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wspólnoty. W ramach formacji uczestniczą w zjazdach junioratu, dbają o osobiste studium, na którym pogłębiają dokumenty Kościoła i Zgromadzenia, a przede wszystkim jest to czas, w którym dokonuje się w "życiu i przez życie" integracja wszystkich elementów charyzmatu FMM. W tym okresie przewidziana jest także formacja teologiczna i zawodowa sióstr juniorystek.

Profesja wieczysta

Profesja wieczysta wyraża całkowite oddanie się siostry "w ślad za Chrystusem i za łaską Ducha Świętego, Bogu Ojcu, na wzór Maryi i św. Franciszka. Jest definitywnym włączeniem profeski do Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. W momencie ślubów wieczystych siostra otrzymuje od Przełożonej Generalnej pierwsze posłanie misyjne. Udając się na swą nową placówkę w kraju czy za granicą uczestniczy w powszechnej misji Kościoła, ofiarując swe życia za Kościół i zbawienie świata.

Oparta na Bożej wierności, profesja zakonna, całkowita i definitywna, przeżywana jest w wierze, nadziei i miłości.

Konstytucje n. 50

Przez ubóstwo: stajemy się wolne jak pielgrzymi w poszukiwaniu Królestwa

Przez posłuszeństwo: pozostawiamy Bogu wolność kierowania naszym życiem

Przez czystość: jesteśmy wezwane do całkowitej i wyłącznej miłości Boga