Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

 

 

Kochani, zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie !

 

ZAPROSZENIE I PROGRAM UROCZYSTOŚCI - (czytaj pdf file)