Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Kochani, z radością informujemy, że w dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2018 r. w naszym domu w Łabuniach będzie miała miejsce Kapituła Prowincjalna Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi Prowincji Europy Środkowej i Wschodniej, której tematem będzie:

?W drodze?z Maryją.?

Dlatego bardzo prosimy o Waszą modlitwę za Kapitułę i siostry uczestniczące w tym wydarzeniu, aby były otwarte na działanie Ducha Świętego. - Dziękujemy!

 

Dziękujemy Ci Ojcze, że zapraszasz nas do przemiany w Chrystusie przez Ducha Świętego.

Dziękujemy za Maryję, która jest dla nas drogą w Drodze. Napełniona Duchem Świętym wychodzi do drugiego człowieka, pozwala Bogu zmienić Jej plany życiowe, oddaje się na służbę i wyśpiewuje hymn zachwytu nad Bogiem i Jego działaniem w Jej życiu i w historii Ludu Wybranego.

Pragniemy razem z Maryją podążać tą samą drogą osobiście i razem -  jako wspólnoty i prowincja. Wspieraj nas Maryjo swoim wstawiennictwem, ucz nas otwarcia na Słowo, słuchania i rozeznawania z wiarą działania Boga pośród nas i w rzeczywistości, która nas otacza, aby z naszych serc i tych których spotykamy, wytrysnęło uwielbienie Boga.

Niech wszystkie poszukiwania i decyzje Kapituły Prowincjalnej przyniosą chwałę Tobie Ojcze,  ożywią naszą obecność jako FMM w miejscu, gdzie jesteśmy i odkryj przed nami nowe drogi dzięki Duchowi Świętemu w jedności z Jezusem Chrystusem, naszym Panem.

Amen