Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. (Dz 1,14a)

Jak Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie przed zesłaniem Ducha Świętego, tak różne wspólnoty parafialne modliły się w naszym kościele w Kietrzu.

Czuwanie rozpoczęło się konferencją na temat darów Ducha Świętego wygłoszoną przez ks. Dawida Górniaka, wikariusza z Kietrza. Po niej nastąpiło nabożeństwo dziękczynne za charyzmaty udzielone naszej parafii. Przedstawiciele poszczególnych stanów i wspólnot podchodzili do ołtarza składając dary symbolizujące owe charyzmaty, jakimi zostali obdarzeni w Kościele. Procesję rozpoczęli kapłani. Następnie do ołtarza podeszły siostry zakonne, małżonkowie, osoby w tym roku bierzmowane, przedstawiciele Szkoły Nowej Ewangelizacji, Oazy oraz osoby chore. Podczas nabożeństwa trwała modlitwa wstawiennicza dla tych, którzy jej pragnęli. Po tym dziękczynieniu nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z przyzywaniem Ducha Świętego. Zwieńczeniem czuwania była Eucharystia.

W Wieczerniku naszego kościoła nastąpiła wielka radość wraz z chęcią kontynuowania takich spotkań.

Przedłużeniem tej Bożej radości była majówka w dniu Zesłania Ducha Świętego. Odbyła się ona w naszym ogrodzie, przed grotą z figurą Maryi. Poprowadził ją o. Zbigniew Kutka - karmelita, który wraz z dziećmi II klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnym z Baborowa czcił Matkę Najświętszą różnymi pieśniami. Był to piękny czas świętowania, na który przybyli nasi sąsiedzi i osoby spoza Kietrza. Spotkaniu towarzyszyła radość, która była darem Ducha Świętego. I tą radością chcemy się dzielić dalej z innymi.

Siostry z Kietrza