Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Duch Święty posyła nas" - pod takim hasłem 8 czerwca w Pliszczynie odbył się V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci oraz animatorzy, rodzice i duszpasterze. W Kongresie łącznie wzięło udział ok. 600 osób.

Spotkanie przygotowane zostało przez Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej: delegata ds. misji i dyrektora PDM ks. Wojciecha Rebetę oraz siostrę Irenę Karczewską FMM. Wielkie święto misyjne w wigilię Pięćdziesiątnicy przygotowało dzieci do podjęcia zaangażowania misyjnego przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Kongres jest jedną z form przygotowania do dobrego przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku br. Nasze Zgromadzenie brało czynny udział podczas Kongresu, wspólnoty lubelskie oraz siostry z Łęcznej brały udział w animacji.

W animację muzyczną włączyła się schola dziecięca "Planeta Boga" z parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy, której opiekunką jest s. Maria Spychalska. Do grona posługujących muzycznie dołączyła s. Magdalena Mitek. Muzycznie oraz jako wolontariuszki służyły swoją pomocą postulantki: Agnieszka, Adrianna, Mirka, Sylwia, Weronika i Ania.

Obecna była s. Katarzyna Murawska  i p. Anna Sobiech z sekretariatu krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. W spotkaniu licznie uczestniczyło Ognisko Misyjne z Łęcznej prowadzone przez nasze Siostry, s. Dorotę Ostolską, towarzyszyła jej s. Elżbieta Łutnik. Nad całością czuwała s. Irena Karczewska.

Do kongresowego spotkania dzieci z ognisk i grup misyjnych przygotowywały się przez cały rok szkolny.

W pomoc zostały włączone wolontariaty: Grupa Misyjna przy parafii św. Antoniego w Lublinie, postulat FMM oraz młodzież z SP w Jakubowicach Konińskich. Uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie wykonali plansze kongresowe.

Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami ?  z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej i o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso. Byli również obecni  misjonarze pochodzący z naszej archidiecezji ks. Stanisław Stanisławek  z kamerunu, obecnie z Lublina i ks. Szymon Czuwara z Alaski.

Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego PDMD wprowadziły uczestników spotkania w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Misyjność zaczyna się od przyjęcia żywego słowa kochającego Boga Ojca - przekonywała s. Katarzyna Murawska FMM.  To moc Jego miłości uzdalnia nas do bycia misjonarzami dla ludzi na całym świecie, a Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci daje nam w tej misji nieograniczony "zasięg". Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się "chlebem i wiarą" z dziećmi całego świata.

Na zakończenie Kongresu ogólnego błogosławieństwa udzielił nam ks. Stanisław Stanisławek, następnie każde dziecko i każdy uczestnik Kongresu otrzymali błogosławieństwo indywidualne. Wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali małe książeczki z modlitwą papieża Franciszka oraz symboliczną "łapką", która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.  To był czas odnowienia zapału misyjnego dla nas FMM a dla naszych postulantek czas poznawania i wchodzenia w animacje misyjną.

Dziękujemy Panu Bogu za dobro jakie się dokonało w tym czasie, za Jego obecność wśród nas i Jego prowadzenie przez cały rok. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu od najmłodszych do dorosłych, zwłaszcza dziękujemy dzieciom za ich zaangażowanie oraz animatorom misyjnym Archidiecezji Lubelskiej, którzy przygotowali to piękne, kolorowe i owocne wydarzenie.

s. Irena Karczewska, fmm