Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Dla naszych przyjaciół i każdemu komu bliski jest święty Franciszek piosenka od FMM „ Stare słowa”, ale z nieznaną dotąd melodią niech zabrzmią w nas na nowo.. i inspirują nasze życie…

Dobry Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju... śpiewaj z nami i módl się z nami :) Niech słowa piosenki inspirują nas...!