Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Mój szkolny kolega z misji"

Uczniowie kilkunastu szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali laureatami osiemnastej edycji Konkursu "Mój szkolny kolega z misji", poświęconego w tym roku misyjnemu nauczaniu św. Jana Pawła II. Gala wręczenia nagród odbyła się w czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego i Duszpasterstwa Polonijnego.

Konkurs ?Mój szkolny kolega z misji?, którego tegoroczne hasło brzmiało ?Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach?, ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

Celem Konkursu w tym roku było rozbudzenie w uczniach zainteresowania sanktuariami maryjnymi w krajach misyjnych oraz ich rolą ewangelizacyjną. Poprzez przybliżenie dziedzictwa kultu maryjnego chodziło o zainteresowanie dzieci i młodzież misjami oraz kształtowanie w nich postaw solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych. Kategorie Konkursu objęły literaturę, sztuki plastyczne, muzykę i działalność charytatywną.

Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, gratulując organizatorom konkursu i uczniom za zaangażowanie, nawiązał do hasła tegorocznej edycji wydarzenia. Przypomniał, że Jan Paw2019 gala konkursu moj szkolny kolega z misji 3eł II rozpoczął swój pontyfikat w Niedzielę Misyjną, wypowiadając pamiętne słowa "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". - To było zaproszenie nas wszystkich, abyśmy nieśli Chrystusa; z jednej strony otwierali Mu drzwi, a z drugiej - nieśli Chrystusa innym ? dodał.

W ramach kategorii charytatywnej uczniowie w ciągu roku zorganizowali różne akcje i wydarzenia, mające zainteresować społeczność szkolną i lokalną misjami oraz pozyskiwaniem środków na działalność charytatywną misjonarzy. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie przedszkola prowadzonego przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w Rezegat k. Armant w Egipcie, głównie na umeblowanie sal oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Środki dotrą do s. Anity Kowalczyk FMM, czek został wręczony s. Krystynie Bogusz, która w imieniu s. Anity i Zgromadzenia Franciszek Misjonarek Maryi podziękowała wszystkich dzieciom.

Organizatorem Konkursu jest Dzieło Pomocy ?Ad Gentes? Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej oraz bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

PODZIĘKOWANIE DLA AD GENTES