Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Bóg Miłości zawołał mnie po imieniu?
Bóg Miłości obdarzył mnie łaską, aby odpowiedzieć na Jego wezwanie?
Wierzę, że Bóg Miłości poprowadzi mnie dalej drogą swej Miłości!

21 października 2018 roku o godzinie 11.30 złożyłam śluby wieczyste w Dunajowcach na Ukrainie. Na zawsze oddałam się bez reszty Bogu Ojcu i na zawsze weszłam do rodziny Franciszkanek Misjonarek Maryi! Jak wielki Dar i radość w moim sercu!
Tak, bardzo czekałam na ten dzień, by oddać swoje serce Jezusowi na zawsze? a w tym dniu Jezus pierwszy oddał mi się cały! Każda chwila tego dnia była smakowaniem nieba ? Bożej Obecności, wzajemnej miłości, radości i pokoju!

Doświadczyłam piękna wspólnoty Kościoła w mojej rodzinnej parafii, wiele gestów miłości i życzliwości od moich sióstr, zwyczajnych ludzi, z którymi mogłam dzielić moją  radość, a przede wszystkim od moich kochanych rodziców, brata i bliskich, których zawierzam dobremu Bogu!
Niech będzie uwielbiony Bóg za tak wielki dar przynależności do Niego w sposób całkowity!
Niech będzie uwielbiony Bóg za drogę, którą mnie prowadzi, za wszystkich ludzi, których postawił na mojej drodze życia!

?Moją drogą jest pokorna miłość, która uczyni ze mnie ofiarę za Kościół i dusze, w cieniu Nazaretu!? Maria od Męki Pańskiej.

s. Yana Chop, fmm