Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Jako MISJONARKI jesteśmy gotowe iść wszędzie i do wszystkich, by głosić Dobrą Nowinę zbawienia, jesteśmy posłane w pierwszym rzędzie do tych, którym Chrystus nie został jeszcze objawiony, wśród których Kościół jest mniej obecny, a w szczególności do najbiedniejszych."

Konstytucje FMM n° 4

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi - międzynarodowa misyjna wspólnota liczy obecnie 5 424 siostry i 118 postulantki. Siostry pochodzą  z  79 narodowości i  pracują w 74 krajach świata, żyją w 668 wspólnotach. 

W Azji w 18 krajach.

W Europie w 18 krajach.

W Afryce w 23 krajach.

W Australii.

W Ameryce Południowej w 12 krajach.

W Ameryce Północnej w 2 krajach.