Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

29 czerwca - 100 lat obecnosci Sióstr FMM w Łabuniach!

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z Hymnem Jubileuszowym  - z okazji 100 rocznicy przybycia sióstr FMM do Polski, wykonanym przez nasze siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi.