Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Obchody Jubileuszowe odbywały się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Łabuniach w dniach 29.06. oraz 1.07. 2022 r. Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się w środę 29.06. br. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dokładnie w rocznicę 100-lecia przybycia sióstr FMM do Łabuń. Dziękczynna Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka, biskupa zamojsko-lubaczowskiego.

W dziękczynieniu brało udział i modliło się z nami ponad 60 kapłanów zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza, dziękujemy za ich obecność, szczególnie dziękujemy ks. Andrzejowi Łuszczowi, proboszczowi parafii Łabunie za wieloraką pomoc w przygotowaniach jubileuszowych. Oprócz sióstr FMM z różnych wspólnot Polski i Prowincji obecne były siostry ze Zgromadzeń pracujących w tej diecezji. Konsultę WPŻZZ w Polsce reprezentowała s. Maksymilla Barbara Pliszka, przełożona Generalna Sióstr Służebniczek Dębickich.Siostra Marzena Dzikowska, przełożona Prowincjalna powitała wszystkich gości oraz przeczytała list skierowany do nas na tę uroczystość przez przełożoną Generalną Sióstr FMM s. Eufemię Glenny. W uroczystości udział wzięli m.in. p. Monika Zawiślak, reprezentująca p. Wojewodę Lecha Sprawkę, reprezentacja Starostwa Powiatowego w Zamościu, p. Mariusz Kukiełka - wójt Gminy Łabunie, p. Adam Kniaź - sołtys Łabuń. Wśród gości były obecne rodziny sióstr, darczyńcy, przyjaciele, pracownicy i mieszkańcy Łabuń. Szczególnie należy podkreślić obecność i zaangażowanie rodów Szeptyckich i Starowieyskich. Po Mszy świętej i przemówieniach goście obejrzeli prezentację przygotowaną przez siostry pt. „Łabunie wczoraj i dziś”. Następnie przy muzyce i występach artystycznych wszyscy skorzystali z poczęstunku (grochówka, bigos, kiełbaski z grilla, ciasto, kawa, herbata, napoje). Można było nabyć drobne upominki jubileuszowe, porozmawiać z siostrami i gośćmi. Zwieńczeniem obchodów pierwszego dnia świętowania było poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej oraz Papieskie Błogosławieństwo. W drugim dniu obchodów 1.07. br. w piątek została zorganizowana pielgrzymka śladami 100 letniej obecności FMM na ziemi zamojskiej. Trasa pielgrzymowania wiodła przez Zwierzyniec, Radecznicę, Klemensów, Zamość – Rotunda. W Radecznicy została odprawiona Msza święta. Wieczorem wysłuchaliśmy konferencji Biblijnej Ks. Krzysztofa Napory SCJ, biblisty z Lublina podsumowującej Rok Jubileuszowy. Na zakończenie obchodów jubileuszowych zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, któremu przewodniczył ks. Czesław Galek, kapelan wspólnoty sióstr z Łabuń. Nasze dziękczynienie składamy Bogu za Jego troskę o nas, za to że od 100 lat jest tutaj z nami w Najświętszym Sakramencie, za Jego Opatrzność, za Jego prowadzenie i każde dobro otrzymane z Jego ręki.

Dziękujemy wspólnocie sióstr z Łabuń, siostrom odpowiedzialnym za liturgię, wszystkim wspólnotom za zaangażowanie we wspólne przeżywanie Roku Jubileuszowego, dobrodziejom i wszystkim ludziom dobrej woli Bóg zapłać. Dziękujemy telewizji EWTN z Wrocławia za transmisję Mszy świętej. Z wdzięcznością w sercach sióstr FMM i z modlitwą.

Zapraszamy do obejrzenia transmitowanej Mszy Świętej w dniu 29.06.2022 r. Youtube – Msza święta Łabunie 100-lecie obecności FMM – telewizja EWTN –