Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom naszej strony internetowej, życzymy głębokich duchowych przeżyć, świąt radosnych, spokojnych i pięknych. Niech Jezus Chrystus Słowo Wcielone zamieszka między Wami, napełniając Wasze serca miłością, pokojem i radością. Niech znajduje zawsze w Waszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie Wam udzielić.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z serca życzą,

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi