Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kolędowania u sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie z dziećmi ze scholki "Planeta Boga", z sąsiadami i przyjaciółmi.