Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało się w Indiach w Ootacamund, w diecezji Coimbatour. Papież Pius IX zatwierdził je 6 stycznia 1877 roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Rozwijało się i rozszerzało bardzo szybko, odpowiadając na wezwania i potrzeby Kościoła. Było otwarte na wszystkie formy ewangelizacji: służbę zdrowia, edukację, pracę socjalną, formację, przede wszystkim na pierwszą ewangelizację… Wielką uwagę zwracano na sytuacje kobiety i ludzi młodych, przyczyniając się do ich promocji i podkreślenia godności.

Od początku Zgromadzenie przyjmowało powołania ze wszystkich krajów, bez względu na rasę czy pochodzenie społeczne. Jest to Zgromadzenie międzynarodowe, które prowadzi wiele instytucji edukacyjnych i socjalnych w Azji i w Afryce, a także pomimo wyższej średniej wieku w Europie, Ameryce i Australii.

Aktualnie Zgromadzenie liczy 48 « Prowincji » i obecne jest w 74 krajach świata. Około 5700 sióstr FMM żyje w bardzo zróżnicowanych środowiskach społecznych i religijnych. Dom generalny znajduje się w Rzymie.