Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało założone w Indiach w diecezji Coimbatore przez bł. Marię od Męki Pańskiej. Jego zatwierdzenia dokonał Papież Pius IX dnia 6 stycznia 1877 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zrodzone z misyjnych potrzeb Kościoła, rozwijało się bardzo dynamicznie, zakładając swe domy nie tylko w wielu krajach Europy, ale przede wszystkim w bardzo krótkim czasie docierało do odległych placówek misyjnych w Azji, Afryce i Ameryce. W kolejnym etapie dotarło także do Australii.

Zgromadzenie FMM od czasu swego powstania jest otwarte na wszystkie formy ewangelizacji: katechezę, służbę zdrowia, edukację, pracę socjalną, a przede wszystkim na pierwsze przepowiadanie Jezusa Chrystusa czyli misję ad gentes. Jego charyzmat ofiary za Kościół i zbawienie świata, w centrum wszelkich zaangażowań stawia troskę o zbawienie człowieka, podkreślając jednocześnie godność i promocję osoby ludzkiej. Szczególną troską otaczane są kobiety i młodzież, a zwłaszcza ci, których prawa nie są respektowane.  

Od początku Zgromadzenie FMM przyjmuje powołania ze wszystkich krajów, ciesząc się swą różnorodnością i wielokulturowością. Jako więc Zgromadzenie międzynarodowe, aktualnie obecne na pięciu kontynentach w 74 krajach świata, pragnie być świadectwem pojednania i komunii wszystkich ludów w Bogu.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi liczy obecnie ok. 6 tys. sióstr pochodzących z 79 narodowości i pracujących w bardzo zróżnicowanych środowiskach społeczno-kulturowych. Dom generalny znajduje się w Rzymie.