Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej, której patronują Wszyscy Święci, obejmuje 8 krajów (Austria, Bośnia i Hercegowina, Niemcy, Polska, Słowenia, Rosja, Ukraina i Węgry), 26 wspólnot, 253 siostry z 15 narodowości.