Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

SIOSTRA ZAKONNA W SIECI

Zapalone do TI, zadowolone, zachęcone. Tymi słowami mogę podsumować warsztaty dla moich sióstr fmm : ZALOGOWANA ONLINE - SIOSTRA ZAKONNA W SIECI. Duży dystans do siebie i poczucie humoru już podczas pierwszych zajęć pomogły siostrom łatwo wejść w bardzo intensywny program warsztatów z korzystania z technologii informacyjnej. Co robiłyśmy: poruszałyśmy się po chmurach internetowych, konwertowałyśmy przeróżne rodzaje plików, edytowałyśmy muzykę i zdjęcia a na koniec montowałyśmy filmiki. Cel osiągnięty. Dziękuję Wam kochane siostry za Wasz entuzjazm informatyczny.

s. Ewa Kukiełka, fmm