Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP została poświęcona kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia w naszej nowo powstałej wspólnocie w Ożarowie Mazowieckim. Msze świętą celebrował Ks. Zdzisław Słomka SAC, tutejszy Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pragniemy podziękować z całego serca wszystkim Siostrom, które przybyły, by razem z nami dzielić radość tego dnia, w sposób szczególny Siostrze Prowincjalnej, Małgorzacie Książek FMM. Ogarniamy Was naszą modlitwą i dziękujemy za wszelkie dobro!

Siostry ze wspólnoty FMM w Ożarowie Mazowieckim