Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

"Oto zwiastuję wam radość wielką (...)
narodził się wam Zbawiciel" /Łk 2,10-11/

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom naszej strony internetowej składamy moc najserdeczniejszych życzeń:
Niech Dziecię Jezus obdarzy każdego i każdą z Was: wielką nadzieją, która daje pokój i radość w obfitości,  łaskami potrzebnymi w codzienności.
Niech rozpromieni wszystkie mroki życia, niech obdarzy wszystkich tym, co najlepsze i najpiękniejsze, i uzdolni Wasze serca do dzielenia się dobrem, prawdą i miłością z każdym człowiekiem.
Dziecię Jezus niech Wam hojnie błogosławi! 

Pełnych łask Bożego Narodzenia z serca życzą

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi