Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

8 grudnia 2019 w naszym domu w Lublinie podczas wieczornej modlitwy Nieszporami, trzy młode kobiety zostały przyjęte do Postulatu.
Kochane siostry, witamy was z radością w naszym Zgromadzeniu FMM. Niech Maryja otacza was Swoją opieką i obroną, byście odważnie, tak jak Ona, wsłuchane w Słowo wypełniały z radością wolę naszego Ojca.