Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

W referacie "O Błogosławionej Maryi Dziewicy Bożej Rodzicielce, w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła" s. Maria Franciszkowska, fmm pragnie przestawić maryjną duchowość Heleny de Chappotin, Założycielki Sióstr "Franciszkanek Misjonarek Maryi". Także, w ramowym skrócie ukazuje jej mariologię, w odniesieniu do Dokumentów Soboru Wat.II, VIII Rozdziału.
W referacie nie będą cytowane wszystkie wypowiedzi Marii od Męki Pańskiej o Maryi, ale tylko wybiórczo niektóre, ukazujące w ich odniesieniu do wypowiedzi Ojców Kościoła, podobne w treści.

Referat: O Błogosławionej Maryi Dziewicy Bożej Rodzicielce, w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła - POBIERZ