Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Poniżej publikujemy pracę magisterską siostry Grażyny Niemiec, fmm pod tytułem :

"Walka duchowa w pismach bł. Marii od Męki Pańskiej."

 

Dołączone pliki:

WALKA DUCHOWA W PISMACH BŁ. MARII OD MĘKI PAŃSKIEJ /pdf/ - POBIERZ