Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Praca magisterska napisana przez s. Iwonę Jarosz, fmm z teologii duchowości pod kierunkiem ks. dr Pawła Gwiazdy.

Warto dzisiaj przypominać, że małe zwykłe rzeczy mają w sobie ukrytą wielką wartość i są najważniejsze w życiu, bo te wielkie rzadko przychodzą. W oczach Boga natomiast godne uznania jest właśnie to, co prawdziwe, nawet jeśli jest małe, słabe i wzgardzone przez świat (por. 1 Kor 1, 27-28). Osiągnąć szczęście znaczy ujrzeć wartość małych rzeczy i swoją wartość w oczach Boga oraz wartość relacji z Nim i tak właśnie robiła to bł. Assunta Pallotta FMM.

 

Dołączone pliki:

Elementy życia duchowego bł. Assunty Pallotta, Franciszkanki Misjonarki Maryi /doc/ - POBIERZ