Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

Marii od Męki Pańskiej w liście z 7 kwietnia 1904 r. do Gasparda Decurtins pisała:  Najpierw słowo  na temat naszych planów odnośnie kwestii kobiecej. Bardzo dobrym byłoby poważne przestudiowanie roli kobiet ze wszystkich epok. Byłaby to wspaniała lekcja o płci pobożnej (wyrażenie określające kobietę), wspaniałomyślnej, delikatnej, o inteligencji ściśle związanej z praktykowaniem miłości. Wielką pomocą dla kobiety byłoby ukazanie jej środków, które umożliwią  poznanie jej specjalnego powołania.

Bardzo dużo kobiet jest spragniona tej prawdy. Trzeba pokazać, że najbardziej wyrafinowany luksus starożytnej Grecji i Rzymu oraz wysoko rozwinięta znajomość literatury i sztuki prowadziły do okrucieństwa, będąc na usługach jedynie egoistycznych celów. Po drugie wielkie i realne znaczenie miałoby dobre poznanie działalności średniowiecznych zakonów, a szczególnie konsekrowanych Bogu dziewic.

W tej chwili daję rekolekcje wspólnocie rzymskiej i w mojej konferencji uderzył mnie fakt, że to Maria Magdalena została wybrana, by obwieścić zmartwychwstanie Jezusa nawet Apostołom. Bardzo często to w klasztorach dziewic poświęconych Bogu rodzą się pierwsze przeczucia ruchów odnowy w Kościele, które Bóg przygotowuje.

Gdy kobieta mocna jest darem, kobieta ?lekka? i frywolna może być bardzo niebezpieczna. Tu jest wyjaśnienie tego, co mówił Pan na temat okrucieństwa opatek. Dobry Bóg dał mi okazję, by bardzo dobrze zgłębić głębię kobiecej duszy. Podyskutujemy na ten temat w Paryżu i w Belgii.

 Dołączone niżej opracowanie jest próba ukazania ważności  formacji kobiety w pismach Marii od Męki Pańskiej. Ukazuje program ich integralnej formacji.

  1. Formacja ludzka
  2. Formacja religijna i zakonna
  3. Towarzyszenie duchowe
  4. Formacja zawodowa

Formacja kobiety w pismach Marii od Męki Pańskiej /doc/ - POBIERZ