Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc5Nasze życie przeżywamy w duchu wynagrodzenia i ofiary za Kościół i zbawienie świata. Tak jak tego pragnęła Matka Założycielka, bł. Maria od Męki Pańskiej, jesteśmy wezwane, by jednoczyć się z Jezusem w Jego misterium Paschalnym, przez modlitwę, rozważanie Męki Pańskiej, a przede wszystkim przez przyjęcie i miłość krzyża. Widzimy głęboki sens cierpienia ofiarowanego w intencjach Kościoła i świata.

Poprzez profesję ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddajemy całe nasze życie Bogu, zobowiązując się do życia i misji w naszej rodzinie zakonnej Franciszkanek Misjonarek Maryi.