Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc2Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Żyjemy naszą misją we wspólnocie, wypełniamy ją przez modlitwę i świadectwo życia, a także przez podejmowanie konkretnych zaangażowań ewangelizacyjnych. Pragniemy iść do wszystkich, zwłaszcza do najbardziej potrzebujących naszych sióstr i braci, by zanieść im wiarę, miłość i nadzieję w Chrystusie. Powierzamy się mocy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do misji i czyni ją owocną.