Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc2Odpowiedziałyśmy na wezwanie Chrystusa, by iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wypełniamy naszą misję przez modlitwę i świadectwo życia, żyjemy nią we wspólnocie, a także podejmując konkretne zaangażowania ewangelizacyjne. Naszą opcją jest wyjście do ubogich, do tych którzy zagubili się we współczesnym społeczeństwie, by zanieść im nadzieję w Chrystusie. Wsłuchując się w głos Ducha Świętego, jesteśmy gotowe włączyć się w działalność misyjną Kościoła, by odpowiedzieć na jego potrzeby i na wyzwania współczesnego świata.