Franciszkanki Misjonarki Maryi
MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA
Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej

duchowosc1Wpatrując się w Chrystusa pokornego i ubogiego, szukamy w duchu św. Franciszka, jak kochać Boga, służyć Mu i czynić Jego wolę; poznajemy radość i prostotę ewangelicznego życia we wspólnocie, kształtując relacje braterskie ze wszystkimi ludźmi i z całym stworzeniem.